Top Baneris

Kretinga: galimybių yra, sprendimų – ne

2014 birželio 9 d.
Pasidalykite straipsniu

Kretinga: galimybių yra, sprendimų – ne

Geografinė Kretingos rajono padėtis yra patogi, rajonas yra netoli magistralinių automobilių kelių, oro uosto, jūrų uosto. Vis dėlto šį rajoną kaimyninės savivaldybės linkusios nustumti į užribį. Palangą, Klaipėdą ar Klaipėdos rajoną investuotojai ir poilsiautojai renkasi kur kas mieliau, o Kretingos rajonui lieka tik galimybių strategijos.

O galimybių yra kur kas daugiau nei privalumų. Strateginiame plane iki 2020 metų tai irgi akcentuojama. Kokius tikslus Kretingos rajono valdžiai reikėtų įgyvendinti, kad būtų išnaudotos galimybės? Rajono ateities vizija – patraukliausias Klaipėdos regiono kraštas ir gyvenimui, ir verslo plėtrai bei investicijoms, ir pažintinėms kelionėms.

Tam, kad Kretingos rajone būtų patogu gyventi, žadama sukurti saugias ir sveikas mokymosi, socialinio aprūpinimo, kokybiškas sveikatos priežiūros, kitas viešąsias paslaugas, užtikrinti visą būtiną infrastruktūrą, puoselėti patrauklią gyvenamąją aplinką.

Patrauklus verslo plėtrai ir investicijoms rajonas numato būti nuolat informuodamas apie verslo sąlygas ir galimybes, užtikrindamas pagalbą pradedantiesiems verslą, investuotojams, teikdamas tik aktualias bei veiksmingas paslaugas, šitaip pritraukdamas ir investicijų. Vizijose taip pat numatyta kurti unikalius ir patrauklius kelionių maršrutus, teikti kokybiškas turizmo paslaugas, intensyviai plėtoti aktyvaus poilsio, kultūrinį ir sakralinį turizmą.

Ateities vizijai įgyvendinti Kretingos rajono valdžia suformulavo du prioritetus: didinti rajono patrauklumą ir tvariai jį plėtoti. Juos įgyvendinti, vertinant dabartinę situaciją, ko gero, nebus lengva. Žvelgiant į privalumus siekiant pagerinti ekonominę aplinką, jų tėra vienas – pradedamas plėtoti dialogas tarp vietos valdžios institucijų ir verslo atstovų.

Trūkumų sąrašas – kur kas ilgesnis. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybė pasižymi mažiausia darbingo amžiaus gyventojų dalimi, vadinasi, čia iš dalies mažesnei darbingo amžiaus gyventojų daliai tenka didesnė našta išlaikyti didesnes jaunimo ir pensinio amžiaus gyventojų grupes.

Kretingos rajone žemas verslumo lygis, o mažėjant užimtųjų asmenų daugėja bedarbių. 2009–2012 metais darbo užmokesčio dydis Kretingos rajono savivaldybėje buvo bene mažiausias tarp visų apskrityje esančių savivaldybių. Tiesioginių užsienio investicijų ir materialinių investicijų dinamika rodo stichiškumą, kiekvieno ūkio subjekto sprendimas investuoti daro didelę įtaką statistiniams rajono rodikliams.

Ekspertai pastebi, kad investicinis Kretingos rajono patrauklumas nuolat mažėja. Klaipėdos ir Palangos miestų poveikis pritraukiant investuotojų yra didelis, šiuose miestuose daugiausia telkiasi ir kvalifikuota darbo jėga. Dar viena nemaža grėsmė – nepakankamos Kretingos rajono galimybės išlaikyti arba pritraukti jaunų specialistų, plėtoti aukštesnę pridėtinę vertę kuriantį verslą.

Vertinant turizmo sektorių, Kretingos rajonas yra patraukli vietovė ir gamtiniais, ir kultūriniais bei pažintiniais resursais. Privalumas yra ir tai, kad rajonas viešojoje erdvėje patenka tarp 30 reitinguojamų patraukliausių Lietuvos vietovių, savivaldybėje gausu kultūros paveldo objektų, aplinka yra mažai paveikta pramonės, gera oro kokybė.

Tačiau neigiamų aspektų irgi yra. Turizmo sektoriaus plėtrai blogą įtaką turi nepakankamas aktyvaus turizmo naudojimas: neišplėtoti ekologinio turizmo dviračių takai, iš dalies maža aktyvaus poilsio, pramogų, sporto rekreacijos pasiūla. Taip pat fiksuojamas nepakankamas turizmo verslo ir turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas, per mažai dėmesio skiriama turizmo informacijos sklaidai, rajono turizmo ištekliams populiarinti.

Kokių galimybių Kretingos rajone turi verslas? Galima statybų sektoriaus plėtra, susijusi su gyvenamojo fondo plėtojimo galimybėmis. Geografinė Kretingos rajono padėtis sudaro palankias sąlygas logistikos, turizmo, aptarnavimo verslo plėtrai, o klimato sąlygos – energijos gamybai iš alternatyvių energijos išteklių.

Rajono valdžia turėtų pasistengti didindama rajono žinomumą, padėdama kurti naujas verslo rūšis ir struktūras, skatindama naujų darbo vietų steigimą.

Statistika

Kretingos rajonas negali pasigirti gausiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis, kurios metams bėgant tik mažėja. 2009-aisiais vienam gyventojui teko 1888 litai tiesioginių užsienio investicijų. Tačiau 2011 metais jų buvo tik 908 litai.

Užimtųjų asmenų skaičius Kretingos rajone nuo 18 tūkst. 2009 metais sumažėjo iki 16,5 tūkst. 2012 metais. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis savivaldybėje 2012 metais siekė 1590 litų ir buvo vienas mažiausių Klaipėdos apskrityje.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video