Top Baneris

Studentų vizija: technologijomis ir inovacijomis kuriami holistiniai miestai

2024 kovo 20 d.
SA Archbook post 2 e1711282648218
Pasidalykite straipsniu

Paklausti, kiek probleminių vietų turi lietuviški miestai, turbūt turėtume ne vieną atsakymą. Tačiau holistinio miesto vizija reikalauja nemažų kūrybinių, istorinių, ekonominių, socialinių išteklių. Na, o atsižvelgę į miestų problematiką, galime suprasti, kad tai ne tik atskiros gatvės ir pastatai, tai viso miesto architektūra, sąveikaujanti su aplinkiniu pasauliu, gyventojais ir net technologijomis.

Gvidas Nienius, VILNIUS TECH architektūros studijų magistro absolventas, savo baigiamajam darbui urbanistikos katedroje palietė kelias opias miestų problemas: masinės statybos rajonus bei technologinės pažangos pritaikymą urbanistikos srityje. „Pagrindinis iškeltas darbo tikslas ir iššūkis buvo architektūros atsilikimas nuo technologijų raidos ir kintančio gyvenimo būdo. Darbe apžvelgiami architektūros ir technologijų raidos dėsningumai, jų sąveikos precedentai, bei naujos kartos urbanistinių inovacijų diegimo poreikis bei potencialas.“ – sako G. Nienius. Pilnas darbo pavadinimas: „Holistinis miestas: urbanistinėmis inovacijomis grįsta masinės statybos rajonų ateitis.”

pav6

Gvidas Nienius

Ar architektūros disciplina išlaikys tinkamas pozicijas debatuose dėl miestų ateities? Šis klausimas tampa ypač aktualus spartaus technologinio progreso sąlygomis. Formuojant miestų aplinką vis dažniau prioritetas teikiamas naujos kartos technologijų, kaip autonominiai automobiliai, personaliniai prietaisai ar atsinaujinančių energijos šaltinių sistemų diegimui, o ne kūrybinės minties originalumui. Akivaizdu, kad formuojasi naujo požiūrio, apjungiančio kintančias gyvensenos praktikas ir technologines inovacijas vieningame urbanizuotos aplinkos modelyje, poreikis.

pav1

Architektūros ir technologijų sąveika

Technologijos visada veikė architektūros sritį, ir priešingai – architektūrinės idėjos sukurdavo prielaidas technologijų raidai. Pramonės revoliucija, kaip gamybos priemonių ir darbo santykių kaitos rezultatas, kultūrinių ir ekonominių santykių intensyvėjimas, kaip susisiekimo sistemų plėtojimo pasekmė, bei kitos inovacijų bangos paliko pėdsaką ne tik miestų formoje, bet ir jų planavimo bei projektavimo praktikoje. Ankstesnių technologinio progreso ciklų metu radosi įvairių urbanistinių koncepcijų ir projektų, kaip „Miesto sodas” ar „Vaikščiojantis miestas”, kuriais siekta ne tik reaguoti, bet dažnai ir diktuoti galimas miestų technologinio progreso kryptis. Tačiau pastaruoju metu pradeda ryškėti gilėjanti šių sričių atskirtis. Silpnėjančios sąsajos užfiksuotos telekomunikacinių technologijų (interneto ir kt.) tarpsnio pabaigoje. Ši tendencija stebima ir šiuo metu sparčiai besivystančių intelektualiųjų technologijų (dirbtinio intelekto ar išplėstinės realybės) kontekste. Pastarųjų technologijų įsitvirtinimas įvairiose gyvenimo srityse aktyviai pakeis atskirų individų gyvenseną ir jų grupių elgseną. Tačiau jų tiesioginis taikymas sprendžiant dabartinius miestų raidos iššūkius kol kas ribotas.

Ankstesnių technologinių inovacijų poveikis aiškiai matomas ir Vilniaus miesto audinyje. Vieni ryškiausių ir teritorine aprėptimi labiausiai išsiskiriantys yra masinės statybos gyvenamieji rajonai, atstovaujantys transporto ir iš dalies telekomunikacinių technologijų sklaidos įtakoje formuotas urbanistines struktūras. Nors apie šių miesto dalių raidos problemas diskutuojama daug, jų galimybės adaptuotis būsimiems gyvensenos pokyčiams yra ribotos. Kaip specifinis gyvenamosios aplinkos tipas, masinės statybos gyvenamieji rajonai pasižymi aukštu demografiniu potencialu (didele gyventojų koncentracija), tačiau šiuo metu taikomi jų regeneracijos modeliai neatliepia kintančių visuomenės lūkesčių, kurie gali būti siejami ir su technologiniu progresu.

pav2

Masinės statybos gyvenamųjų rajonų ateitis

Siekiant paruošti masinės statybos gyvenamuosius rajonus ateities iššūkiams, jų aplinka turi būti transformuojama ne tik sprendžiant šiandienines problemas, bet ir vertinant visuomenės poreikius ateityje. Būtent šis požiūris ir jo pagrindu kurtas eksperimentinis regeneracijos modelis buvo pritaikytas Justiniškėse, Vilniuje. Šio gyvenamojo rajono dalies regeneracijos programa ir pasiūlymai grindžiami holistinio miesto koncepcija. Pastarojoje prioritetas skiriamas aukštai gyvenimo kokybei ir individo sveikatai. Siūloma kurti mišrią, daugiafunkcę, socialinę, psichologinę ir fizinę individų bei bendruomenės gerovę užtikrinančią gyvenamąją aplinką. Dėl masinės statybos gyvenamiesiems rajonams būdingų tipiškų erdvinės ir funkcinės organizacijos sprendimų, eksperimentas gali būti pakartotas kitose panašaus pobūdžio ir problematikos miesto dalyse.

pav3

Pasitelkiant urbanistines inovacijas, įvairinama gyvenamųjų būstų struktūra, kuriama šiuolaikiška susisiekimo infrastruktūra, atkuriama ir papildoma gamtinė aplinka, transformuojami edukacinės paskirties objektai, sudaromos prielaidos formuotis vietos ekonomikai, skatinti gyventojų užimtumą, numatyta galimybė teritorijoje plėtoti tiek fizinę, tiek ir plika akimi nematomą, virtualią kibernetinę infrastruktūrą.

pav4
pav5

Detalizuojamas Justiniškių gyvenamojo rajono fragmentas apima atnaujinamą gyvenamosios bendrijos zoną ir ties centrine teritorijos ašimi (dab. Taikos g.) formuojamus mikrobūstus. Pagrindiniu projektuojamo mišrios paskirties urbanistinio mazgo akcentu tampa bibliotekos pastato tūris, veikiantis kaip jungtis tarp gretimybėse numatomų edukacinės bei laisvalaikio-užimtumo paskirties urbanistinių kompleksų. Pastarasis savyje talpina ekspozicines (galerija) bei kitas renginių, maitinimo ir komercines patalpas. Numatyta plati funkcinė programa atliepia įvairialypius vietos gyventojų ir lankytojų ateities poreikius.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video