Top Baneris

Akmenės gyventojai jaukinasi apleistus pastatus

2016 liepos 18 d.
Nenaudojamas pastatas Dariaus ir Girėno gatvėje
Nenaudojamas pastatas Dariaus ir Girėno gatvėje
Pasidalykite straipsniu

Liepos 14–22 dienomis Akmenėje vyksta kūrybinės pažangos forumas „Išjudink akmenis“. Šis renginys – kūrybinių dirbtuvių, seminarų ir renginių ciklas, skirtas Akmenės seniūnijos bendruomenės kūrybiškumui skatinti, įtraukiant vietos ir viso rajono vaikus, jaunimą, verslauti norinčius gyventojus bei neformaliojo ugdymo specialistus. Renginio metu dėmesys bus skirtas vietos kultūrinio identiteto atskleidimui per vizualųjį meną, naujų produktų ir paslaugų dizainui. Taip pat – atgaivinant ir įveiklinant Akmenės miesto centrinėje aikštėje esančius neveikiančius pastatus. Atverti neveikiančias erdves plačiajai visuomenei ir kartu su profesionaliais lektoriais įkvėpti vietinius imtis veiklos ir tapti minėtų pastatų rezidentais – toks vienas šiuo metu vykstančio forumo tikslų.

Urbanistinės infrastruktūros pritaikymas bendruomenės reikmėms, orientuojantis į kultūrą, laisvalaikį ir turizmą yra vienas prioritetinių viso Akmenės rajono uždavinių, tačiau prieš taikant „kietąsias“ priemones, nuspręsta pradėti nuo „minkštųjų“ pokyčių – kūrybinės bendruomenės narių edukacijos, gerosios praktikos žinių perėmimo iš akademinės bendruomenės ir pažangių profesionalų.

Viešos diskusijos dėl nenaudojamų pastatų pritaikymo bendruomenės poreikiams prasidėjo dar praėjusią vasarą. Viešosios įstaigos „Idėjos miestui“ specialistai inicijavo keletą susitikimų ir seminarų su Akmenės bendruomene bei Akmenės rajono savivaldybės atstovais. Pagrindine diskusijų ašimi tapo Dariaus ir Girėno g. 11 ir Stoties g. 28 esantys nenaudojami pastatai.

Sutelkus suinteresuotus vietos ir rajono gyventojus viename iš nenaudojamų pastatų apsispręsta įkurti bendruomenės kultūrinės pažangos centrą. VšĮ „Idėjos miestui“ parengė architektūrinę viziją – funkcinę schemą, kuri tapo pagrindu minkštųjų priemonių turiniui sudaryti. Pastatą nuspręsta įveiklinti laipsniškai, trumpalaikėmis kultūrinėmis ir meninėmis veiklomis, renginiais, seminarais, kas leis bendruomenei „pasimatuoti“ pastatą ir nuspręsti, koks funkcinis turinys pasiteisina labiausiai, kas galėtų tapti centro rezidentais ir puoselėtojais. Jau dabar svarstomos galimybės Dariaus ir Girėno g. 11 įrengti sporto klubą, laisvalaikio erdvę jaunimui, amatininkų dirbtuves.

Forumo metu bus pristatytos kelios vizualiojo meno parodos: Z. Kazėno fotografijų paroda, kūrybinės grupės „Idėjos miestui“ (Inga Urbonaitė, Gerda Antanaitytė, Marius Ščerbinskas) šviesų instaliacijos, Irmos Leščinskaitės, Žanetos Jasaitytės ir Daivos Dašenkovienės meninės instaliacijos. Taip pat veiks meninės ir kūrybinės dirbtuvės, naujų paslaugų kūrimo dirbtuvės, atidarymo ir uždarymo renginiuose koncertuos žinomi Lietuvos džiazo muzikantai.

Pagrindinė forumo programos ašis – kūrybinio mąstymo ir naujų produktų ar paslaugų kūrimo dirbtuvės. Dirbtuves sudarys dinamiška ir intensyvi kūrybinė sesija, truksianti tris dienas. Į ją bus įtraukti įvairių sričių specialistai. Šis procesas yra paremtas kūrybiško mąstymo metodika (ang. Design thinking), kurios pagrindinė ašis – į žmogų orientuotų paslaugų kūrimas.

Kūrybinių dirbtuvių metu užsiregistravę dalyviai aptars ir praktiškai išbandys idėjų generavimo sesijas, sužinos, kaip teisingai formuluoti sprendžiamą problemą, kaip išsirinkti idėją, kaip kuriamą paslaugą ar produktą pritaikyti žmonių poreikiams, kaip kurti prototipus ir daug kitų įdomių temų.

Kūrybinių dirbtuvių pradžia – temos paskelbimas (ji laikoma paslaptyje iki paskutinės akimirkos), komandų sudarymas ir idėjų generavimas. Pabaigoje lauks projektų ir prototipų pristatymas. Vienas didžiausių dalyvių atradimų, kad per tokį trumpą laiką įmanoma sukurti kažką naują ir veikiantį.

Visi renginiai nemokami, forumą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video