Top Baneris

Architektų pareiškimas dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstravimo

2015 liepos 16 d.
Pasidalykite straipsniu

Šiuo metu viešųjų pirkimų informacinėje bazėje paskelbtas Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro pastato  rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos viešas pirkimas. Perkančioji organizacija arba projekto valdytojas – VĮ „Lietuvos paminklai“. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus (toliau – LAS Klaipėdos skyrius) valdyba, įvertinusi šio viešo pirkimo aplinkybes, pirkimo sąlygas, pastato svarbą urbanistiniam kontekstui, suskubo reikšti pretenzijas.

LAS Klaipėdos skyrius konstatavo, jog:

  1. Pasirengimo šiam viešam pirkimui procesas vyko skubotai ir atvirkštine seka. Parengta teatro pastato techninė plėtros studija (utilitarus lygmuo), kurios pagrindu vis dar rengiamas teritorijos detalaus plano koregavimas (urbanistiniai sprendiniai), lygiagrečiai buvo atliekama Atgimimo aikštės su gretimybėmis[1] plėtros galimybių studija ir teatro pastato vertinimas paveldosaugos aspektu. Visas šis procesas nedavė aiškaus, koordinuoto rezultato[2]. Todėl techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo procedūros, tikėtina, negalės užtikrinti ir kokybiškiausio architektūrinio sprendimo.
  2. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijose[3] (toliau – rekomendacijos), kurios taikomos visų rūšių statinių projektavimo paslaugų pirkimams, numatyta, jog perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, turi parengti ir (ar) pateikti turimų dokumentų, sudarančių sąlygas teikti projektavimo paslaugas, kopijas. Tame tarpe teritorijų planavimo dokumentus, bei projektinius pasiūlymus[4]. O pirkdama projektavimo paslaugas, kaip sudėtinę pirkimo dokumentų dalį teikėjams pateikti projektinius pasiūlymus[5]. Tuo tarpu šio viešo pirkimo (atviro konkurso sąlygų priedas 3) techninėje specifikacijoje numatyta, jog vykdant pirkimo procedūras, projektiniai pasiūlymai tampa ne vienu iš išeities duomenų elementų, bet pačiu paslaugų objektu (6.1. punktas). Manome, jog geriausio projektinio pasiūlymo šio pastato rekonstravimui paieška privalėjo prasidėti nuo viešo konkurso geriausiai architektūrinei koncepcijai išrinkti[6], bet ne nuo viešo pirkimo techninio projekto rengimo paslaugai.
  3. Toks viešas pirkimo būdas negali būti vadinamas nei geriausios architektūrinės sprendinių kokybės parinkimo būdu (architektūros kokybę nusakantys vertinimo kriterijai nėra pagrindiniai), nei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo parinkimo būdu (energetinės ir eksploatacijos sąnaudos šiame ikiprojektiniame etape yra tik deklaratyvūs teiginiai). Skelbime apie pirkimą nėra aiškus ir pirkimą vertinsiančių atitinkamos srities specialistų komisijoje skaičius, o tuo labiau kompetencija.
  4. Nėra suprantamos nuostatos dėl atitikimo detalaus plano sprendiniams laikymosiPasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video