Kauno gimnazistų laimė – dienos kultūros vertybių apsuptyje

2014 birželio 27 d.

Seniausia veikianti Kauno mokykla

1649 metais Kaune atidaryta jėzuitų mokykla (šiemet gimnazija) mini 365-ąsias įkūrimo ir 90-ąsias atkūrimo metines. Mokyklą įkūrė Jėzuitų ordinas tėvų jėzuitų Alberto, Kazimiero ir Petro Kojalavičių Jėzaus draugijai padovanotame sklype netoli rotušės. Tada tai buvo keturklasė mokykla, gana greitai įgijusi nemažą autoritetą ir sėkmingai besiplečianti toliau. Nors 1655 metais ji buvo sugriauta kazokų kariuomenės, po kelerių metų vėl pradėjo veikti ir 1702 metais tapo kolegija.
Po jėzuitų ordino uždarymo bažnyčia, namai, mokykla ir visas turtas perėjo Edukacinės komisijos žinion. Mokykloje darbas toliau vyko daugiausia buvusių jėzuitų jėgomis. Carinė Rusija, 1795 metais užėmusi Lietuvą, iš pradžių paliko katalikams bažnyčią ir mokyklą prie jos. Toje mokykloje keletą metų mokytojo darbą dirbo ir žymusis poetas Adomas Mickevičius. 1824 metais bažnyčia paversta cerkve, paskui A. Nevskio soboru, mokykla uždaryta, o jos rūmuose apsigyveno pravoslavų dvasininkai su savo archiriejumi.

1923-iaisiais po šimto penkiasdešimties metų pertraukos Kaune įsikūrė Vokietijos Vakarų provincijos globojami jėzuitų namai. 1924-aisiais, praėjus 100 metų nuo uždarymo, Kauno jėzuitų gimnazija vėl atidaryta. Gimnazija visą gyvavimo laikotarpį yra ryškus kultūros židinys.

1940 metais Kauno jėzuitų gimnazija sovietinės valdžios buvo uždaryta, pavadinta IX gimnazija, vėliau – vidurine mokykla. 1941 metais vokiečių okupacinė valdžia leido jėzuitams Kaune atkurti savo gimnaziją, bet jau 1944-aisiais sovietų okupacinė valdžia jėzuitų gimnaziją vėl suvalstybino. 1949 metais uždaryta Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.
1955 metais minint A. Mickevičiaus mirties metines, mokyklai buvo suteiktas poeto vardas, įsteigtas memorialinis muziejus. Iki šių dienų gimnazija brangina šio poeto atminimą. 1989 metais jėzuitams grąžintos bažnyčios: Šv. Kazimiero Vilniuje, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) Kaune (drauge su vienuolyno ir kolegijos pastatais). 1991 metais Kauno jėzuitų vidurinė mokykla pradėjo mokslo metus. Tais pat metais jėzuitams grąžintas Perkūno namas, jis šiuo metu priklauso Kauno jėzuitų gimnazijai. Perkūno name įrengta A. Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos ekspozicija, čia yra dailės parodų ir koncertų salė, vyksta teatralizuotos ekskursijos. 2008 metais Perkūno namas paskelbtas kultūros paminklu.

2005 metais Kauno jėzuitų gimnazija tapo nevalstybine mokykla, steigėjas – Lietuvos jėzuitų provincija.

Šis pasakojimas yra dalis žurnalo „Statyba ir architektūra“ rengiamo ciklo, skirto pristatyti gerąją nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos patirtį.


GENERALINIS RANGOVAS

GENERALINIS RANGOVAS

FASADAI, LANGAI, DURYS

FASADAI, LANGAI, DURYS

LABORATORINIAI BALDAI

LABORATORINIAI BALDAI

ELEKTROS TINKLAI

ELEKTROS TINKLAI

GRINDŲ DANGA

GRINDŲ DANGA

    Komentarai