Top Baneris

Aplinkos taršą mažinantiems projektams – solidi parama

2017 vasario 21 d.
AM nuotr.
AM nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Pernai iš Klimato kaitos specialiosios programos, kurią administruoja Aplinkos ministerija, klimato kaitai švelninti skirtiems projektams buvo panaudota 66 mln. eurų. Ši suma, anot specialistų, rekordinė, nes 2011-aisiais, kuomet startavo ši programa, buvo išmokėta 0,05 mln. eurų. 2012 m. buvo panaudota 2,2 mln. eurų, 2013 – 14,9 mln., 2014 m. – 40 mln., 2015 m. – 43,6 mln.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys, pernai didžiąją dalį panaudotos – 66 mln. eurų – sumos sudarė lėšos energiniam efektyvumui didinti. Tai – parama daugiabučiams renovuoti (46,7 mln. eurų), mokykloms, ligoninėms bei kitiems visuomeninės paskirties pastatams (10,9 mln. eurų) ir individualiems namams (0,3 mln. eurų) atnaujinti.

Nemažai subsidijų išmokėta ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinantiems projektams: biokuro katilams diegti viešuosiuose pastatuose ir centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse (4,8 mln. eurų), saulės, vėjo, geoterminei ir kt. atsinaujinančiai energijai panaudoti visuomeninės paskirties pastatuose (1,5 mln. eurų) ir individualiuose namuose (0,5 mln. eurų). Be to, 0,3 mln. eurų panaudota saulės elektrinėms įrengti besivystančiose šalyse ir įnašui į Žaliąjį klimato fondą įmokėti.

Pavyzdžiui, tik ką baigtas įgyvendinti Vilniaus rajono Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro projektas. Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro pastate, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, įrengta 60 kW šiluminės galios šilumos siurblių sistema „oras-vanduo“ ir 24 kW šiluminės galios šilumos siurblių sistema „oras-oras“. Skaičiuojama, kad naudojant šilumos siurblius, metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamas kiekis sumažės nuo 71 t CO2 iki 28 t CO2.

Klimato kaitos specialioji programa skirta finansinėmis priemonėmis mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pagrindinis jos lėšų šaltinis – pajamos, gaunamos pardavus apyvartinius taršos leidimus Europos energijos biržos aukcionuose. Programos lėšos skirstomos pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką.

2011–2016 m. buvo subsidijuota daugiau kaip 260 įmonių bei įstaigų vykdytų projektų ir daugiau kaip 2000 individualiuose namuose įgyvendintų projektų, išmokėta valstybės parama daugiau kaip 1000 daugiabučių renovacijos projektų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video