Tag Archives | Statybos techninis reglamentas

Vienas svarbiausių statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (STR) pakeitimų, kuriuos patvirtino aplinkos ministras Kęstutis Navickas, – gerokai papildytas visuomenei svarbių statinių sąrašas. Į šį sąrašą įtraukti visi su kultūros paveldu susiję nauji statomi ar rekonstruojami visų paskirčių ypatingieji ir neypatingieji statiniai, taip pat visi statomi ar rekonstruojami statiniai, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama valstybės ar ES lėšomis. Sąrašas papildytas ir kitais statiniais,… Skaityti daugiau
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Teisės katedros vedėjas prof. dr. Sigitas MITKUS Statinio statybos techninė priežiūra pagrindiniame viešosios statybos teisės šaltinyje – Statybos įstatyme yra įvardyta kaip viena iš statybos techninės veiklos pagrindinių sričių. Tai statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, teisės aktų reikalavimus. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo teisinis… Skaityti daugiau
Lietuvos architektų rūmai (LAR) inicijavo viešą diskusiją dėl visuomenei svarbių statinių projektų viešumo, siekiant parengti pasiūlymus Aplinkos ministerijos statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektui. Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į anksčiau LAR vykusių diskusijų išvadas ir gegužės 3-ąją surengtos viešos diskusijos dalyvių – vietos bendruomenių atstovų, architektų, valstybės tarnautojų ir kitų suinteresuotų asmenų – pateiktus pasiūlymus ir argumentus. LAR pasiūlymas apima 6 pagrindines temas:… Skaityti daugiau
Technonicol
Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamentas kviečia susipažinti su siūlomais statybos techninio reglamento (STR) „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimais ir iki vasario 28 d. laukia visuomenės, suinteresuotų institucijų ir organizacijų pastabų bei pasiūlymų. Vienas svarbiausių ministerijos siūlomų pakeitimų – apibrėžti galimybę naudotis elektroniniu statybos darbų žurnalu. Tai leistų veiksmingiau ir skaidriau valdyti bei prižiūrėti statybos procesus, paskatintų statybos sektoriaus skaitmeninimo procesus, o institucijoms užtikrintų… Skaityti daugiau
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, Šilutės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas išnagrinėjo pakartotinai teikiamą derinti Aplinkos ministerijos parengto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – įsakymo projektas) ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus. Dėl viso statybos techninio… Skaityti daugiau
Statybų inspektoriai primena – statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad atitiktų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. Šie reikalavimai nustatyti Reglamente (ES) Nr. 305/2011. Kaip paaiškino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Strategijos ir analizės skyriaus specialistė Ligita Luščiauskaitė, ES reglamentais nustatyti reikalavimai yra taikomi visuotinai, tiesiogiai ir privalomi visoms valstybėms narėms. Atitinkamai Reglamente (ES) Nr. 305 / 2011… Skaityti daugiau
Diskusijas teisėtai ar ne Palangos paplūdimyje buvo įrengtas viešasis tualetas keičia tokias statybas ateityje uždrausiantis teisės aktas. Pirmos grupės nesudėtingam statiniui (iki 50 kv. m ploto ir 5,5 m aukščio) statyti kurorte ir naujiems nuotekų valyklų ir kaupimo rezervuarams (5 kub. m per parą ir mažiau) statyti nuo naujųjų metų taps privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Tokie reikalavimai numatyti aplinkos ministro Kęstučio Navicko pakeistame statybos techniniame… Skaityti daugiau
2015 metais nelicencijuotos programinės įrangos lygis Lietuvoje siekė 51 proc. – tokie duomenys pateikiami Pasaulinėje programinės įrangos apžvalgoje. Tai 2 proc. mažiau, negu nustatė tyrimas 2013 metais. Tačiau šios problemos mastai vis vien išlieka itin dideli. Ne išimtis – projektavimo įmonės, kuriose nelegali programinė įranga naudojama dažniausiai norint sutaupyti. Nematoma, vadinasi – teisėta „Tai didelė problema Lietuvoje. Pagrindinė priežastis, kodėl naudojama tiek daug nelicencijuotos programinės… Skaityti daugiau
Kai kurių statinių statytojai nuo šių metų pradžios gali pasirinkti statybos užbaigimo procedūrų atlikimo būdą – tokia galimybė įtvirtinta Statybos įstatymo pakeitimais. Statybos įstatyme įtvirtintas nuostatas, kad statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą tam tikrais atvejais turi būti pateikta tvirtinti statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui. Vietoje šios procedūros statytojas gali rinktis alternatyvą – atlikti pastatyto statinio ekspertizę. Naujų ypatingų ir neypatingų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų,… Skaityti daugiau
Iki šiol gyventojai nedidelio ploto namus užmiestyje statydavo pasirūpinę supaprastintu leidimu arba apskritai be jokio leidimo. Po kelių dienų, įsigaliojus naujajam Statybos įstatymui ir jo nuostatas detalizuojantiems statybos techniniams reglamentams, prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) bus taikoma statant net ir nedidelį gyvenamąjį namą už miesto ribų. Suprojektuotas ir pastatytas pastatas taip pat turės atitikti ir energinio naudingumo reikalavimus. Anksčiau nesudėtingo II grupės pastato (nuo… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija imasi spręsti didmiesčiams ypač aktualią automobilių statymo problemą. Tiesa, kol kas tik teisės aktų korekcijomis, kurios leis savivaldybėms išeičių ieškoti pačioms. Aplinkos ministerija patikslino pėsčiųjų eismo ir automobilių stovėjimo infrastruktūros reikalavimus – tam prireikė pakoreguoti statybos techninį reglamentą „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ Šių pakeitimų tikslas – paskatinti visus statybos dalyvius, vietos savivaldą ir susisiekimo komunikacijų savininkus bei naudotojus veikti kartu… Skaityti daugiau
Net ir po nuolatinių statybų inspektorių raginimų paskubėti įregistruoti statinius, kai kurie gyventojai vis dar delsia atlikti šią prievolę. Nepavyzdingi savininkai teisinasi nežinantys apie šį reikalavimą ar kad už jo nevykdymą gresia bauda. Taigi, VTPSI specialistai darkart primena, kada ir kokius statinius privalu teisiškai įregistruoti, bei kokios šios prievolės nevykdymo pasekmės. Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą ar surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą),… Skaityti daugiau