Top Baneris

AM laukia pastabų statybos techninio reglamento projektui

2016 liepos 29 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Patvirtinus naująjį Statybos įstatymą, Aplinkos ministerija (AM) vieno teisės aktų – statybos techninio reglamento „Statinių klasifikavimas“ projekto – nuostatus žada priimti tik išgirdusi visuomenės nuomonę.

Naujos redakcijos Statybos įstatymas įsigalios 2017 metų pradžioje. Teigiama, kad įstatymas rengtas siekiant liberalizuoti projektavimo ir statybos procesą sąžiningiems statytojams, tačiau užtikrinant visapusišką visuomenės informavimą apie numatomą plėtrą. Įstatyme numatytos galimybės ne teisminiu keliu spręsti specialiąsias sąlygas išduodančių institucijų galimus požiūrio nesuderinamumus, kas turėtų teigiamai paveikti projektavimo proceso eigą ir užtikrinti darnios plėtros principų įgyvendinimą statybos procese.

Statybos įstatyme įtraukta universaliojo dizaino sąvoka. Aplinkos ministerija numato išplėsti bendradarbiavimą su architektų, projektuotojų asocijuotomis struktūromis, mokslo įstaigomis, skatindama projektuojant taikyti universaliojo dizaino principus ir kurti visų visuomenės narių poreikiams draugišką aplinką.

Įstatymas numato detalius kvalifikacinius reikalavimus visiems statybos proceso dalyviams, kas, neabejoja specialistai, užtikrins tiek pastovų kvalifikacijos kėlimo siekį, tiek ir naujų technologijų taikymo statybose plėtrą. Taip pat įstatyme įtvirtinti reikalavimai, kurie apsaugos vartotojus nuo nesaugių statybos produktų.

Kartu su naujuoju Statybos įstatymu buvo pritarta ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei Civilinio proceso kodekso pataisoms, kurios užkirs kelią savavališkoms statyboms ir neteisėtai pastatytų statinių nugriovimo vilkinimui.

Įstatymui įsigaliojus, atitinkamai bus koreguojami jį įgyvendinantys teisės aktai. Numatyta konsoliduoti statybos techninius reglamentus, atsižvelgiant į statybos įstatymo naujos redakcijos nuostatas, statybos sektoriaus techninę pažangą. Įgyvendinant įstatymą, numatoma parengti 6 konsoliduotų statybos techninių reglamentų projektus.

Šiuo metu konsultacijoms su visuomene teisės aktų projektų informacinėje sistemoje jau paskelbtas konsoliduoto statybos techninio reglamento „Statinių klasifikavimas“ projektas. Aplinkos ministerija kviečia visus suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti projekto nuostatų svarstyme.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video