Tag Archives | „Statinių klasifikavimas“

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistams neretai tenka konsultuoti gyventojus statinių priskyrimo tam tikrai kategorijai klausimais. Iš tikrųjų svarbu teisingai nustatyti numatomo statyti pastato ar inžinerinio statinio kategoriją norint išsiaiškinti, koks projektas turi būti parengtas, kokie reikalavimai keliami projekto vadovui ir kitiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių (STVPS) vadovams. Nuo statinio kategorijos priklauso ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas. Nors… Skaityti daugiau
Patvirtinus naująjį Statybos įstatymą, Aplinkos ministerija (AM) vieno teisės aktų – statybos techninio reglamento „Statinių klasifikavimas“ projekto – nuostatus žada priimti tik išgirdusi visuomenės nuomonę. Naujos redakcijos Statybos įstatymas įsigalios 2017 metų pradžioje. Teigiama, kad įstatymas rengtas siekiant liberalizuoti projektavimo ir statybos procesą sąžiningiems statytojams, tačiau užtikrinant visapusišką visuomenės informavimą apie numatomą plėtrą. Įstatyme numatytos galimybės ne teisminiu keliu spręsti specialiąsias sąlygas išduodančių institucijų galimus požiūrio nesuderinamumus,… Skaityti daugiau