Top Baneris

Apie planus statyti 200 kv. m ploto namą privalu informuoti kaimynus

2016 lapkričio 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Šių metų liepą pakoregavus statybos techninį reglamentą, statytojai įgijo pareigą gyventojus informuoti ne tik apie planuojamus prekybos ar paslaugų paskirties pastatus, bet ir didesnius nei 200 kv. m vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus. Taigi, prieš projektuodamas tokį statinį, projektuotojas turėtų parengti projektinius pasiūlymus ir su jais supažindinti kaimynus. Svarbu ir tai, kad šis reikalavimas taikomas rengiant tiek naujų, tiek rekonstruojamų statinių projektus.

Savivaldybės administracija, gavusi prašymą informuoti visuomenę apie planuojamą projektuoti statinį, paskelbia pranešimą savivaldybės interneto svetainėje ir įpareigoja statytoją prie sklypo ribos įrengti stendą su atitinkama informacija arba ją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams ar naudotojams.
Turi būti nurodoma tokia informacija:

1. statinių statybvietės adresas arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype;
3. su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta);
4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai;
5. statytojo kontaktai;
6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
7. iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos (anksčiau buvo 5 dienos). Statytojas, suderinęs su savivaldybe, kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, parenka viešo susirinkimo vietą. Šis susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu. Po susirinkimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasiūlymus pateikę visuomenės atstovai raštu informuojami, ar į jų pasiūlymus bus atsižvelgta ar ne.

Savivaldybės administracija, gavusi viešo susirinkimo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimo rezultatus, priima sprendimą pritarti ar nepritarti projektiniams pasiūlymams. Apie priimtą sprendimą paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei pranešama statytojui.

Gyventojai, pastebėję viešinimo procedūrų pažeidimų, turėtų apie tai informuoti savivaldybės administraciją.

Daugiau informacijos apie visuomenės informavimo procedūras galima rasti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriuje.

VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video