Top Baneris

Nedidelio namo statyba kaime – tik pasirūpinus leidimu

2016 gruodžio 30 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Iki šiol gyventojai nedidelio ploto namus užmiestyje statydavo pasirūpinę supaprastintu leidimu arba apskritai be jokio leidimo. Po kelių dienų, įsigaliojus naujajam Statybos įstatymui ir jo nuostatas detalizuojantiems statybos techniniams reglamentams, prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) bus taikoma statant net ir nedidelį gyvenamąjį namą už miesto ribų. Suprojektuotas ir pastatytas pastatas taip pat turės atitikti ir energinio naudingumo reikalavimus.

Anksčiau nesudėtingo II grupės pastato (nuo 50 kv. m iki 80 kv. m bendrojo patalpų ploto, neįskaitant rūsio) SLD buvo privalomas tik statant mieste (daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Pagal pakeistą reglamentavimą, norint statyti II grupės nesudėtingą gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą bet kokioje teritorijoje, reikės parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD.

Tiek ankstesnėje, tiek ir nuo 2017 metų pradžios įsigaliosiančioje Statybos įstatymo redakcijoje nustatyta, kad pastatai (išskyrus ne didesnio kaip 50 kv. m bendrojo naudingojo vidaus patalpų ploto pastatus) turi atitikti minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus. Taigi projektuojant ir nedidelį gyvenamąjį namą kaime atitinkami projekto sprendiniai turi užtikrinti energinio naudingumo A klasę. Tiesa, prieš pat įsigaliojant reikalavimui statyti A klasės pastatus, viešojoje erdvėje pasirodė peticija, kurioje teigta, kad statyti aukštesnio energinio efektyvumo pastatus periferijoje per brangu. Vis dėlto bent kol kas kaimų gyventojams išimčių nežadama: teikiant tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, reikės pridėti pastato energinio naudingumo sertifikatą.

Daugiau informacijos:

STATYBOS ĮSTATYMAS

27 straipsnis. Statybą leidžiantys dokumentai

1. Statybą leidžiantys dokumentai yra:
1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai; naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,

3 priedas

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS NAUJO NESUDĖTINGOJO STATINIO STATYBAI, REKONSTRAVIMUI, STATINIO KAPITALINIAM AR PAPRASTAJAM REMONTUI

1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video