Tag Archives | Statybos leidimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), siekdama įtraukti visuomenę į aplinkos formavimo procesus ir ginti teisę gyventi žmonių sveikatai bei gerovei palankioje aplinkoje, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ viešai skelbia savivaldybių išduotų statybos  leidimų duomenis ir statinių projektus tikrinusių institucijų išvadas. Šalyje fiksuojamų šiurkščių statybos pažeidimų skaičius vis dar santykinai aukštas: 2018 m. nustatyti 423 savavališkos statybos atvejai, taip pat – 43 atvejai, kai savivaldybės neteisėtai… Skaityti daugiau
Privačiuose namuose įsikūrusiems gyventojams vis dar kyla klausimų, kaip teisėtai apsitverti tvorą – ar reikia projekto, valstybės institucijų leidimų, kaip nepažeisti kaimyno interesų. Miesto teritorijoje norint tverti aukštesnę kaip 2 m tvorą privaloma kreiptis į savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo. SLD taip pat privalomas statant tokį statinį konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerijos specialistai, vis dažniau sulaukdami klausimų apie pastatų energinio naudingumo reikalavimų taikymą išduodant statybą leidžiančius dokumentus, primena, jog vadovaujantis Statybos įstatymu statinio projektai turi atitikti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kuomet buvo išduoti specialieji reikalavimai. Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, įstatyme išvardyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos… Skaityti daugiau
bimforum.lt (912x150)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) primena, kad teikiant prašymą išduoti ypatingojo ar neypatingojo statinio statybą leidžiantį dokumentą (SLD), pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.6.17 papunktį, kartu su kitais būtinais dokumentais į informacinę sistemą „Infostatyba“ privaloma įkelti ir statinio brėžinį (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingų ir neypatingų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į Palangos savivaldybės pasiūlymus, pakeitė reglamentą – nuo šių metų sausio 1 d. kurortuose statant I grupės nesudėtingus statinius privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą – tokiu būdu tikimasi suvaldyti chaotiškas nedidelių namelių statybas. Palangos miesto savivaldybė problemą dėl I grupės nesudėtingų statinių kėlė ne kartą, buvo organizuojami keli pasitarimai, kuriuose dalyvavo Aplinkos ministerijos specialistai. Šių pasitarimų metu buvo parodyti ir konkretūs pavyzdžiai.… Skaityti daugiau
Savivaldybėje gavus statybą leidžiantį dokumentą (SLD), suteikiantį teisę numatytoje vietoje statyti suprojektuotą statinį dar nereiškia, kad statybos vyks be rūpesčių. Išduotas SLD gali būti pripažintas neteisėtu, jeigu statinys neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, sklypas, kuriame numatytas statyti statinys nepriklauso SLD gavėjui arba statyba pažeidžia trečiųjų asmenų interesus. Dėl šių ir kitų reikalavimų pažeidimų 2015 metais neteisėtais buvo pripažinti 59 leidimai,… Skaityti daugiau
Planuojate statyti priestatą? Statybų inspektoriai primena, jog priestato statyba atitinka naujo statinio statybai taikomus reikalavimus, jeigu statybos darbų metu nekeičiamos esamo pastato laikančiosios konstrukcijos. Statinio laikančiųjų konstrukcijų keitimo ar perstatymo atveju, privalu laikytis pastato rekonstravimui taikomo reglamentavimo. Statybos techniniame reglamente „Statinio statybos rūšys“ nurodoma, kad naujo statinio statyba galima tik žemės paviršiuje, kuriame nėra kitų statinių, taip pat siekiant pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar… Skaityti daugiau
Pasaulio banko verslo sąlygų tyrime „Doing Business 2018“ Lietuva šiemet pakilo iš 21 į 16 vietą. Šalis padidino konkurencingumą pagerindama verslo sąlygas įvairiose srityse, tarp kurių – statybų leidimo išdavimo greitis. Už sutrumpintą dokumento išdavimo trukmę mūsų šaliai skirta net 12 vieta (pernai – 16-ta). „Per metus Aplinkos ministerijos kuruojamos srities progresas buvo akivaizdus. Nesustoti tikimės ir kitąmet – šiuo metu rengiamos Statybos įstatymo pataisos,… Skaityti daugiau
Nuo 2018 m. pradžios kiekvienas gyventojas naudodamasis informacine sistema „Infostatyba“ galės peržiūrėti bet kuriam naujam statiniui išduoto statybos leidimo duomenis. Šie duomenys leis susipažinti su, pavyzdžiui, šalia jo namų planuojamomis statybomis ar su konkrečioje teritorijoje nustatytais apribojimais naujam namui statyti. Be to, gyventojams bus sudaryta galimybė pasirinkti kokybiškai dirbančius statytojus, o vieši nepatikimų paslaugų teikėjų sąrašai skatins gerinti paslaugų kokybę. „Itin svarbu, kad žmonės galės… Skaityti daugiau
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) atkreipia dėmesį, kad situacija, kai Vilniaus apygardos prokurorai nusprendė, kad valstybinės žemės nuomos sutartis su nekilnojamojo turto plėtotoju turi būti nutraukta, nes žemė, ant kurios stovėjo „Žalgirio“ stadionas, išnuomota pažeidžiant teisės aktus, nors vystytojas ir turėjo leidimą iš institucijos, kuri šiandien teisę nuomotis žemę nori atimti, nėra vienetinė. „Tai ne tik „Žalgirio“ stadiono istorija, taip per Lietuvą stabdoma 0,5… Skaityti daugiau
Planuojantieji statybas turėtų nepamiršti, kad šįmet įsigaliojo prievolė statybą leidžiantį dokumentą (SLD) gauti statant ne tik didelio ploto ar sudėtingus statinius, bet ir nedidelį gyvenamąjį namą bet kokioje teritorijoje. Šios nuostatos negalioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. pradėtiems statyti II grupės nesudėtingiems gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatams. Nesudėtingasis statinys – paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 m, visų aukštų, antstatų,… Skaityti daugiau
Vilniaus miesto savivaldybę pasiekė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštas, kuriame pranešama apie 3 pradėtus tyrimus dėl galimų nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų. Tyrimai pradėti atsižvelgiant į Vilniaus mero prašymą dėl viešojo intereso gynimo. Remigijus Šimašius dar lapkritį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, o ši, savo ruožtu, mero prašymą apginti viešą interesą, susijusį su komercinės ir poilsio paskirties statyba ir vėliau šių patalpų pardavimu,… Skaityti daugiau