Top Baneris

Prašantiems išduoti statybos leidimą – dar viena prievolė (1)

2018 sausio 31 d.
statinio statybą leidžiantį dokumentą
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) primena, kad teikiant prašymą išduoti ypatingojo ar neypatingojo statinio statybą leidžiantį dokumentą (SLD), pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.6.17 papunktį, kartu su kitais būtinais dokumentais į informacinę sistemą „Infostatyba“ privaloma įkelti ir statinio brėžinį (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingų ir neypatingų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us)). Specialistai atkreipia dėmesį, kad ši prievolė netaikoma teikiant prašymus dėl SLD išdavimo nesudėtingųjų statinių statybos atveju.

Įkeltas statinio brėžinys (GIS brėžinys) suteikia galimybę prašymus nagrinėjančioms institucijoms patikrinti, ar projektuojamas statinys patenka į saugomą teritoriją. IS „Infostatyba“ kaupiama informacija taip pat naudojama planuojant ir organizuojant statybos valstybinę priežiūrą. Ateityje statinių brėžiniai žemėlapio pavidalu bus vieši bei pasiekiami visiems prie išorinės svetainės www.planuojustatyti.lt prisijungusiems asmenims.

Svarbu žinoti, kad į sistemą reikia įkelti shp arba dwg formato brėžinio failą, dwg faile negali būti pateikiami keli brėžinių lapai, o statinių kontūrų charakteringi taškai privalo būti pateikti viename brėžinyje.

Kad būtų tinkamai nurodytos statomo statinio koordinatės, turi būti naudojama LKS-94 koordinačių sistema. Koordinates svarbu nurodyti korektiškai, t. y. objekto koordinatės brėžinyje negali būti nurodytos už Lietuvos teritorijos ribų. Kadangi informacinė sistema neatskiria, kur yra statomas statinys, o kur perteklinė, ne statomo objekto, informacija, rengiamame GIS brėžinyje neturėtų būti pateikiami sudėtingi inžineriniai brėžiniai su sklypų planais, želdinių duomenimis, statinių įrenginiais, skersinias pjūviais, komunikacijomis statinio viduje, tvirtinimo / suderinimo lentelėmis ir pan.

VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai
  • ar999ar

    2018-02-02, 15:42  

    Gerai, kad primena, paaiškina. Bet matyt patys nebandė to padaryti. Dar pernai Infostatyba nepriėmė nei dwg nei pdf nei adoc failų toje skiltyje. Tai gal sutvarkė ką nors?

Rekomenduojami video