Top Baneris

Pasikeitus statytojui naujas statybos leidimas nereikalingas

2017 sausio 6 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Sausio 1-ąją įsigaliojus naujiems teisės aktams statytojų laukia nemažai pasikeitimų. Aplinkos ministerija primena, kad pasikeitus statinio statytojui (užsakovui), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomos pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Žinoma, jei jis yra galiojantis nebaigtos statybos atveju ar dar galiojo statinį baigiant statyti.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) primena, kad 2010 m. spalio 1 d. galioję, taip pat po 2010 m. spalio 1 d. išduoti ir galiojantys (kurių galiojimas teisės aktų nustatytais atvejais nepanaikintas) SLD galioja neterminuotai.

Jeigu statinio statybos darbai pagal seniai išduotą ir jau nebegaliojantį SLD yra užbaigti, tik neatliktos statybos užbaigimo procedūros (nėra statybos užbaigimo dokumento), jas atlikti galima ir turint negaliojantį SLD. Tai taikoma ir tuo atveju, kai statybos užbaigimo procedūras vykdo pastatytą statinį teisėtai perėmęs kitas asmuo. Tačiau bet kuriuo atveju statinys turi atitikti projekto, kuriam įgyvendinti buvo išduotas SLD, sprendinius.

Taigi, nuo šiol asmeniui, įgijusiam nuosavybės teisę į nebaigtą statyti ar pastatytą statinį, statybą teisėtai tęsti ir užbaigti (atlikti užbaigimo procedūras) galima, nesirūpinant SLD perrašymu savo vardu. Tačiau, jeigu SLD galiojimo terminas buvo pasibaigęs iki 2010 m. spalio 1 d., tiek asmeniui, kuriam buvo išduotas dokumentas, tiek ir įsigijusiajam nebaigtą statyti statinį, norint tęsti statybą, reikia gauti naują SLD (kai jis pagal dabar galiojančius teisės aktus yra privalomas). Statinio statyba, neturint galiojančio SLD, laikytina savavališka.

VTPSI atkreipia dėmesį, kad neteisėtos statybos netoleruojamos. Už statinio statybą neturint SLD arba jį turint, tačiau pažeidžiant esminius projekto sprendinius, administracinė atsakomybė taikoma ne tik statytojui, bet ir kitiems savavališkos statybos dalyviams (rangovui, statybos vadovui, statybos techniniam prižiūrėtojui). Statytojui neįvykdžius įpareigojimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius, statinys griaunamas priverstinai kaltais pripažintų asmenų lėšomis.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video