Top Baneris

Statybų inspektoriai – darsyk apie prievolę įregistruoti statinius

2016 lapkričio 24 d.
R. Marčėnaitės nuotr.
R. Marčėnaitės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Net ir po nuolatinių statybų inspektorių raginimų paskubėti įregistruoti statinius, kai kurie gyventojai vis dar delsia atlikti šią prievolę. Nepavyzdingi savininkai teisinasi nežinantys apie šį reikalavimą ar kad už jo nevykdymą gresia bauda. Taigi, VTPSI specialistai darkart primena, kada ir kokius statinius privalu teisiškai įregistruoti, bei kokios šios prievolės nevykdymo pasekmės.

Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą ar surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą), statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre (NTR) privaloma įregistruoti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo akto gavimo dienos, deklaracijos patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama). Kaip turi būti atliekamos statybos užbaigimo procedūros, nustato statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo dienos. Statytojas taip pat privalo tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR. Nebaigtas statyti statinys registruojamas VTPSI išduodamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Pažyma išduodama statytojui per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui pateikus prašymą, SLD su statinio projektu (kai SLD išduotas ne per IS „Infostatyba“) ir statinio kadastro duomenų bylą.

Norint įregistruoti tiek baigtą, tiek ir nebaigtą statyti statinį kartu su prašymu ir statybos užbaigimo dokumentu ar VTPSI išduota pažyma (kai statinio statyba nebaigta), Registrų centrui turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai, kurių sąrašą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt skyriaus „Geodezija ir kartografija“ srityje „Matininko kvalifikacijos pažymėjimai“.

Kaip gyventojai laikosi reikalavimo dėl privalomos statinių registracijos, pavesta kontroliuoti VTPSI. Statybų inspektoriai planuoja planinius reidus.

Bauda už statinio ir daiktinių teisių į jį registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo NTR tvarkos pažeidimą tikrai nemaža (fiziniam asmeniui nuo 145 iki 290 eurų, juridiniam – nuo 290 iki 580 eurų). Be to, tai nėra vienkartinė bauda. Ją paskyrus pirmą kartą, suteikiama galimybė statytojams įsiregistruoti statinius, o to nepadarius baudžiama pakartotinai.

VTPSI tikslas – ne bausti, bet siekti, kad įstatymų būtų paisoma. Statybų inspektoriai ragina kuo skubiau atlikti būtinus veiksmus ir statinius įregistruoti. Kilus klausimų, konsultacijos galima kreiptis į VTPSI specialistus bendruoju konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333 arba interneto svetainės www.vtpsi.lt skyriuje „Konsultacijos“ pateikus elektroninį paklausimą.

VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video