Tag Archives | Statybos užbaigimas

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir jos užbaigimą patvirtinančios procedūros bei statybos valstybinė priežiūra ne visada užtikrina, kad statyba bus teisėta, o statinių naudojimo priežiūra – jog statiniai bus naudojami pagal statybos leidime nurodytą paskirtį. Tai rodo aukščiausiosios audito institucijos atliktas auditas „Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams“. 2015–2018 m. kasmet buvo išduodama apie 17 tūkst. statybos leidimų, dalies iš jų teisėtumą vertino… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) informuoja, kad nuo birželio 1 d. kartu su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą bus privaloma pateikti ir statinio techninį pasą (techninę apskaitos kortelę) ar pastato techninį – energetinį pasą. „Statinio techninis pasas ir pastato techninis – energetinis pasas yra statinio techninės priežiūros dokumentai. Norėčiau atkreipti statytojų dėmesį, kad naujai statomiems pastatams… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), siekdama didinti vykdomos priežiūros veiklos skaidrumą bei užtikrinti efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą, pristato dar vieną atsparumą korupcijai didinsiančią naujovę – nuo vasario 25 d. statytojų pateikti prašymai išduoti statybos užbaigimo aktą inspektoriams nagrinėjimui bus skirstomi atsitikinės atrankos būdu. Tikimasi, kad žmogiškąjį faktorių skirstant užduotis panaikinsiantis pokytis leis ženkliai sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę statybos valstybinės priežiūros srityje.… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) primena, kad su prašymu įregistruoti pastatytą statinį Registrų centrui turi būti pateiktas statybos užbaigimo dokumentas – statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą (priklausomai nuo statinio kategorijos ir statybos rūšies) ir statinio kadastro duomenų byla. Teikiant prašymą išduoti statinio statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam padaliniui kartu reikia pateikti statinio… Skaityti daugiau
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, atlikę teisės aktų, reglamentuojančių automobilių stovėjimą Vilniaus mieste, antikorupcinį vertinimą, nustatė korupcijos rizikos veiksnių ir pateikė pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo. Pagal esamą reglamentavimą, projektuojant naują ar rekonstruojant esamą statinį, statytojas, pageidaujantis sumažinti minimalų galimų automobilių stovėjimo vietų skaičių, su Vilniaus miesto savivaldybe turi sudaryti sutartį dar iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo bei įsipareigoti savivaldybei sumokėti kompensaciją. STT… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerijos specialistai teigia pastaruoju metu vis sulaukiantys gyventojų paklausimų, ar nėra rizikinga pirkti butą naujai pastatytame, tačiau Nekilnojamojo turto registre (NTR) dar neįregistruotame daugiabučiame name. Pasak AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento specialistų, tokiame bute galima gyventi tik tada, kai statytojas yra įvykdęs statybos užbaigimo procedūras ir statinį įregistravęs NTR. Kitu atveju savivaldybių administracijos turi teisę taikyti administracinę atsakomybę už neužbaigtų statyti ir neregistruotų… Skaityti daugiau
Planuojantiems įsigyti butą naujai statomame daugiabučiame gyvenamajame name reikėtų žinoti, kad tokiame bute galima gyventi tik statytojui įvykdžius statybos užbaigimo (SU) procedūras ir statinį įregistravus Nekilnojamojo turto registre (NTR). Kitu atveju savivaldybių administracijos turi teisę taikyti administracinę atsakomybę už neužbaigtų statyti ir neregistruotų statinių naudojimą. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo 140 iki 1 500 eurų,… Skaityti daugiau
Pasitaiko atvejų, kai jau įpusėjus statybai ar pradėjus rūpintis statybos užbaigimo dokumentu, statytojas nustemba, kad reikia pateikti ne tik techninį projektą, bet ir darbo projektą arba techninį darbo projektą. Nors tai nėra naujas reikalavimas, dėl jo nepaisymo, pasak statybos inspektorių, neretai stringa statybos užbaigimo procedūros. Šia tema daug klausimų gauna ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) konsultantai. „Gavę statybą leidžiantį… Skaityti daugiau
Kai kurių statinių statytojai nuo šių metų pradžios gali pasirinkti statybos užbaigimo procedūrų atlikimo būdą – tokia galimybė įtvirtinta Statybos įstatymo pakeitimais. Statybos įstatyme įtvirtintas nuostatas, kad statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą tam tikrais atvejais turi būti pateikta tvirtinti statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui. Vietoje šios procedūros statytojas gali rinktis alternatyvą – atlikti pastatyto statinio ekspertizę. Naujų ypatingų ir neypatingų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų,… Skaityti daugiau
Net ir po nuolatinių statybų inspektorių raginimų paskubėti įregistruoti statinius, kai kurie gyventojai vis dar delsia atlikti šią prievolę. Nepavyzdingi savininkai teisinasi nežinantys apie šį reikalavimą ar kad už jo nevykdymą gresia bauda. Taigi, VTPSI specialistai darkart primena, kada ir kokius statinius privalu teisiškai įregistruoti, bei kokios šios prievolės nevykdymo pasekmės. Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą ar surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą),… Skaityti daugiau
Kitų metų sausio 1-ąją, įsigaliojus naujos redakcijos Statybos įstatymui, keisis ne tik statybos užbaigimo procedūros, bet ir statinių naudojimo bei priežiūros tvarka. Viena statytojų laukiančių naujovių – statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, juos bus galima pradėti naudoti ir neįvykdžius dabar galiojančios nuostatos, kad visus gyvenamuosius namus galima pradėti naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras ir statinį bei… Skaityti daugiau
Lietuviai pasikeitimams nevengia ruoštis paskutinėmis dienomis. Artėjant lapkričio 1-ajai, kuomet statytojai iki 2015 metų lapkričio 1 dienos pastatytus ar nebaigtus statyti statinius privalės įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai sulaukia vis daugiau klausimų dėl privalomos statinių registracijos. Ypač dėl tų, kurie pastatyti prieš keliolika metų, tačiau teisiškai taip ir neįregistruoti: nepasirūpinta statybos užbaigimą patvirtinančiu dokumentu, o statybos leidimo… Skaityti daugiau