Top Baneris

Apsigyventi galima tik užbaigtame statyti daugiabutyje

2017 spalio 31 d.
NTR
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Planuojantiems įsigyti butą naujai statomame daugiabučiame gyvenamajame name reikėtų žinoti, kad tokiame bute galima gyventi tik statytojui įvykdžius statybos užbaigimo (SU) procedūras ir statinį įregistravus Nekilnojamojo turto registre (NTR). Kitu atveju savivaldybių administracijos turi teisę taikyti administracinę atsakomybę už neužbaigtų statyti ir neregistruotų statinių naudojimą.

Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo 140 iki 1 500 eurų, juridiniam asmeniui – nuo 1 448 iki 7 240 eurų. Be administracinės atsakomybės taip pat iškils nepatogumų ir norint pasirašyti energijos pirkimo–pardavimo sutartis, kadangi šios su naujai pastatytų daugiabučių gyvenamųjų namų atskirų butų ar kitų patalpų savininkais (naudotojais) gali būti sudaromos tik įvykdžius statinio SU procedūras.

Kaip turi būti atliekamos SU procedūros įtvirtinta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Daugiabučio namo statyba užbaigiama kompetentingai komisijai surašius SU aktą. Gavus šį aktą, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti NTR ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo akto gavimo dienos. Norint įregistruoti baigtą statyti statinį, NTR turi būti pateiktas atitinkamas prašymas kartu su statinio kadastro duomenų byla ir SU dokumentu.

Statybų inspektoriai atkreipia dėmesį, kad įsigijus nebaigtą statyti statinį (jo dalį), jo įgijėjui kartu pereina ir statytojo teisės bei pareigos, viena iš jų – įvykdyti statinio SU procedūras.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video