Top Baneris

Įregistruoti nebaigtus statinius įpareigos įstatymu

2015 rugpjūčio 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Civiliniame kodekse numatyta, kad nekilnojami daiktai ir daiktinės teisės į juos turi būti registruojamos viešajame registre, o neregistruotų statinių negalima parduoti, dovanoti ar kitaip jais disponuoti. Tačiau konkretus terminas, per kiek laiko, atlikus statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą, surašius (patvirtinus) deklaraciją apie statybos užbaigimą), statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (toliau – Registre) teisės aktuose iki šiol nebuvo reglamentuotas.

Nuo 2015 metų lapkričio 1 dienos įsigaliojantys Statybos įstatymo pakeitimai iš esmės pakeis šią situaciją. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, ne vėliau kaip per tris mėnesius bus privaloma statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti Registre.

Užsitęsus ypatingo ar neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo darbams, ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos, šie nebaigti statiniai taip pat turės būti registruojami Registre. Statytojai, norėdami įregistruoti nebaigtą statyti statinį, pirmiausia turėtų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo, kuri kartu su statinio kadastro duomenų byla yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį.

Pasikeitusius statinio kadastro duomenis bus privaloma tikslinti ne rečiau kaip kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo Registre. Nebaigti statyti nesudėtingi statiniai bus registruojami statytojo pageidavimu.

Iki 2015 metų lapkričio 1 d. baigti statyti, pradėti ir ilgiau kaip 3 metus nebaigti, tačiau Registre neįregistruoti statiniai turės būti įregistruoti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo Statybos įstatymo pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Šių reikalavimų nevykdantys asmenys bus traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

 VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video