Top Baneris

Automobilių stovėjimas Vilniaus mieste – landa korupcijai?

2018 vasario 6 d.
automobilių stovėjimo vietų skaičių
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, atlikę teisės aktų, reglamentuojančių automobilių stovėjimą Vilniaus mieste, antikorupcinį vertinimą, nustatė korupcijos rizikos veiksnių ir pateikė pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo.

Pagal esamą reglamentavimą, projektuojant naują ar rekonstruojant esamą statinį, statytojas, pageidaujantis sumažinti minimalų galimų automobilių stovėjimo vietų skaičių, su Vilniaus miesto savivaldybe turi sudaryti sutartį dar iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo bei įsipareigoti savivaldybei sumokėti kompensaciją.

STT specialistai pastebi, kad savivaldybė nėra nustačiusi konkrečių savo įsipareigojimų, kaip ir kur sumokėtos kompensacijos naudojamos. Savivaldybė viešai neskelbia gautų kompensacijų sumų ir kam konkrečiai kompensacijos buvo panaudotos. Šie faktai gali būti vertinami nevienareikšmiškai, todėl STT įžvelgia galimą korupcijos riziką bei siūlo nustatyti, kad statybos užbaigimo aktas būtų tvirtinamas, kai savo sutartinius įsipareigojimus įvykdo ir statytojas, ir savivaldybė.

STT specialistai mano, kad savivaldybės įsipareigojimai turėtų būti konkretūs, o už savivaldybei skirtą kompensaciją turi būti sukurta atitinkamam statiniui tinkanti infrastruktūra, išsprendžianti neįrengtų automobilių stovėjimo vietų prie statinio problemas. Taip pat savivaldybei rekomenduojama apie kiekvieną dėl kompensavimo už neįrengtas stovėjimo vietas sutartį informuoti visuomenę ir paaiškinti, kaip ir kam bus naudojama gauta kompensacija.

Atliekant antikorupcinį vertinimą pastebėta, kad Vietinės rinkliavos nuostatuose numatyta, jog asmenys, savo lėšomis įrengę automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų ir jas perdavę Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, turi teisę tam tikrą laiką neatlygintinai rezervuoti įrengtas automobilių stovėjimo vietas.

Šiuose nuostatuose nėra nurodytų terminų ir jų kriterijų, kuriais asmuo gali neatlygintinai rezervuoti savo lėšomis įrengtas stovėjimo vietas, be to, nenustatyta, kokiais teisiškai pagrįstais atvejais asmenys apskritai gali įrengti tokias vietas bei kaip šį procesą kontroliuoja savivaldybė. Dėl šių priežasčių STT savivaldybei siūlo papildyti Vietinės rinkliavos nuostatus, detalizuoti įrengtų automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminus, naudojimo tvarką ir užtikrinti šių procesų kontrolę bei teisėtumą.

STT prašo savivaldybės per du mėnesius informuoti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus, o STT vertins, ar savivaldybės numatomi veiksmai pakankami korupcijos rizikai mažinti.

Visą antikorupcinį vertinimą galite rasti čia.

STT inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video