Tag Archives | STR

Įsigaliojus papildytam statybos techniniam reglamentui (STR) „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, padaugėjo jo 3 priede išvardytų atvejų, kai planuojant statybos darbus privalu gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Nuo š. m. sausio 17 d. SLD reikia gauti, be kitų nurodytų atvejų, ir norint rekonstruoti nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį, ir… Skaityti daugiau
Praėjo daugiau nei dveji metai, kai įsigaliojo statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Kokias būtų galima daryti išvadas šį reglamentą pritaikius praktikoje? Pastato energinis sertifikavimas turėtų būti paprastesnis ir aiškesnis, nes dabar netgi pastato energetiką suprantančiam specialistui sunku išaiškinti, kada pastatas yra A ar A++ klasės. Teorija ir praktika prasilenkia Doc. dr. Kęstutis VALANČIUS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos… Skaityti daugiau
Jau nuo šių metų gegužės statytojai (užsakovai) gali pasirinkti, koks – elektroninis ar popierinis – statybos darbų žurnalas bus pildomas vykdant statybos darbus. Nors įsigaliojus statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ naujovėms statybos dalyviai, pasirinkę elektroninio statybos darbų žurnalo pildymo galimybę, gali efektyviau, patogiau ir saugiau pildyti, tvarkyti ir valdyti reikiamą informaciją apie vykdomus statybos darbus, jie turėtų nepamiršti ir teisės… Skaityti daugiau
Lietuvos architektų rūmai (LAR) inicijavo viešą diskusiją dėl visuomenei svarbių statinių projektų viešumo, siekiant parengti pasiūlymus Aplinkos ministerijos statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektui. Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į anksčiau LAR vykusių diskusijų išvadas ir gegužės 3-ąją surengtos viešos diskusijos dalyvių – vietos bendruomenių atstovų, architektų, valstybės tarnautojų ir kitų suinteresuotų asmenų – pateiktus pasiūlymus ir argumentus. LAR pasiūlymas apima 6 pagrindines temas:… Skaityti daugiau
Lietuviai pasikeitimams nevengia ruoštis paskutinėmis dienomis. Artėjant lapkričio 1-ajai, kuomet statytojai iki 2015 metų lapkričio 1 dienos pastatytus ar nebaigtus statyti statinius privalės įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai sulaukia vis daugiau klausimų dėl privalomos statinių registracijos. Ypač dėl tų, kurie pastatyti prieš keliolika metų, tačiau teisiškai taip ir neįregistruoti: nepasirūpinta statybos užbaigimą patvirtinančiu dokumentu, o statybos leidimo… Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) statinių ir pastatų projektavimo normos – eurokodai – Lietuvoje pradėti naudoti mūsų šaliai tapus ES nare. Jais, kaip ir statybinių konstrukcijų projektavimo nacionalinėmis normomis – statybos techniniais reglamentais (STR), skaičiuodami apkrovas, konstrukcijas, iki šiol vadovaujasi šalies projektuotojai. Prie eurodokų pritaikymo Lietuvos specifikai prisidėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai. Jie parengė pagrindinių eurokodų nacionalinio pritaikymo dokumentus ir eurokodų praktinį vadovą „Apkrovų ir… Skaityti daugiau
Renovuotų daugiabučių gyventojai piktinasi, kad jų balkonų aptvarai baigus renovacijos darbus tapo aukštesni nei anksčiau ir teisybės ieško Aplinkos ministerijoje (AM). AM specialistai išaiškino, kad vadovaujantis STR „Gyvenamieji pastatai“ nuostatomis, balkonų ir lodžijų aptvarų aukštis, užtikrinant žmonių saugumą, turi būti ne mažesnis kaip 1,1 metro. Vis dėlto šis reglamentas nenumato apribojimų dėl balkonų ar lodžijų aptvarų architektūrinių sprendimų, jie gali būti parenkami atsižvelgiant į statinio… Skaityti daugiau
Prasidedant vasarai, vis aktualesnė tema – statybos sodininkų bendrijose. Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento darbuotojai teigia sulaukiantys daug klausimų, ar statant ar rekonstruojant vienbutį gyvenamąjį arba sodo namą ir jų priklausinius, tveriant tvoras, tiesiant vamzdynus ar statant kitus inžinerinius statinius privalu rengti teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Departamento specialistai primena – tokių dokumentų nereikia rengti, jeigu nėra keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis… Skaityti daugiau
Daugiabučių gyventojams ne naujiena: balkonų remontas, taip pat kaip ir stogo ar lifto tvarkymas, ilgus metus buvo bendras visų rūpestis ir išlaidos. Už balkonų remontą po lygiai turėjo mokėti net patys jo neturintys gyventojai, o nuo šios pareigos galėjo atleisti tik kaimynų geranoriškumas. Ir tai tik tuo atveju, jei tam pritarė absoliučiai visi kaimynai. Taip yra todėl, kad pagal Civilinį kodeksą ir Statybos techninio reglamento… Skaityti daugiau
Neseniai įsigaliojus aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patikslintam statybos techniniam reglamentui (STR), kuris skirtas darniųjų techninių specifikacijų neturintiems statybos produktams, statybos produktų rinkoje turėtų padaugėti viešumo ir skaidrumo. Šis STR nustato reikalavimus, kaip minėtieji produktai turi būti tiekiami rinkai. Išduoti jų sertifikatus ar bandymų protokolus Lietuvoje gali tik Aplinkos ministerijos paskirtos bandymų laboratorijos ir sertifikavimo įstaigos. Informacija apie sprendimą paskirti konkrečią sertifikavimo įstaigą, laboratoriją arba sustabdyti… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija apsisprendė sumažinti statybos techninių reglamentų (STR) skaičių. Tokiu būdu siekiama palengvinti administracinę bei biurokratinę naštą statybų verslui. Šiuo metu suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei ministerija yra pateikusi derinti STR „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ projektą. Jis parengtas atsižvelgus į Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto atliktos studijos išvadas ir pasiūlymus. Šis reglamentas į vieną dokumentą sujungs keturis pastatų energiniam naudingumui skirtus STR.… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija kviečia visuomenę susipažinti su parengtomis naujomis teisės aktų pataisomis, skirtomis užkirsti kelią nesąžiningiems statytojams vienbučius ir dvibučius namus neteisėtai paversti daugiabučiais. Tokie statytojai siekia pelno, ignoruodami individualių namų rajono gyventojų interesus, šio rajono infrastruktūros poreikius ir apgaudinėja potencialius būsto pirkėjus. Jiems tramdomaisiais marškinėliais turėtų tapti siūlomos statybos techninių reglamentų (STR) „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir „Statinio projektavimas“ pataisos. Pastabų apie šių pataisų… Skaityti daugiau