Top Baneris

Laukiama visuomenės pasiūlymų tramdant nesąžiningus statytojus

2016 kovo 22 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę susipažinti su parengtomis naujomis teisės aktų pataisomis, skirtomis užkirsti kelią nesąžiningiems statytojams vienbučius ir dvibučius namus neteisėtai paversti daugiabučiais. Tokie statytojai siekia pelno, ignoruodami individualių namų rajono gyventojų interesus, šio rajono infrastruktūros poreikius ir apgaudinėja potencialius būsto pirkėjus.

Jiems tramdomaisiais marškinėliais turėtų tapti siūlomos statybos techninių reglamentų (STR) „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir „Statinio projektavimas“ pataisos. Pastabų apie šių pataisų projektus ir pasiūlymų laukiama iki š. m. balandžio 4 d. elektroniniu paštu vilia.kriauciukaite@am.lt.

Pataisas parengė ministerijos Statybos ir būsto departamento specialistai pagal ministro Kęstučio Trečioko sudarytos darbo grupės pasiūlymus. STR „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ numatoma papildyti nuostata, kad statytojas, statydamas naują ar rekonstruodamas seną (jeigu padidėja bendrasis plotas) vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, privalo iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo gauti gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sutikimus, jeigu žemės sklypo užstatymo intensyvumas didesnis kaip 0,3, išskyrus atvejus, kai vienbučiai blokuoti namai statomi atskiruose sklypuose.

STR „Statinio projektavimas“ pataisos sudarytų geresnes sąlygas informuoti visuomenę apie būsimas statybas. 2014 metais pakeisti Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymai supaprastino teritorijų planavimo ir kitų dokumentų viešinimo tvarką ir nustatė reikalavimą informaciją apie būsimas statybas skelbti tik savivaldybės interneto svetainėje. Tačiau per dvejus metus, kai galioja šių įstatymų pakeitimai, paaiškėjo, kad dauguma skundų apie planuojamas statybas yra pavėluoti, nes apie statybos pradžią gyventojai sužino tik prasidėjus statybos darbams. Savivaldybių interneto svetainėse skelbiamos informacijos gyventojai nuolat nestebi, ir visuomenės informavimas tampa formalus. Todėl siūloma, kad STR „Statinio projektavimas“ įpareigotų statytoją statybos sklype įrengti stendą su informacija apie būsimą statinį arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti gretimų žemės sklypų savininkams ar valdytojams, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Be to, geresnes galimybes susipažinti su informacija apie būsimo statinio projektą visuomenė turės, jeigu STR „Statinio projektavimas“ nustatys ilgesnį terminą šiam susipažinimui – ne 5 dienas, kaip šiuo metu, o dešimt.

Visi šie numatomi STR pakeitimai papildys priemonių nesąžiningiems statytojams tramdyti arsenalą. Prieš tris savaites įsigaliojęs aplinkos ministro Kęstučio Trečioko pakeistas statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai“ jau gerokai apsunkina neteisėtą kelią į pelną, nes suteikia teisę savivaldybės administracijos atsakingiems asmenims neišduoti statybą leidžiančio dokumento (SLD), jeigu tikrinant projektą ir išduodant SLD jiems kyla pagrįstų abejonių, ar projektuojamo statinio nurodyta paskirtis ir tipas atitinka projekto sprendinius.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video