Top Baneris

Naujas STR žada palengvinimų medžiagų gamintojams

2016 vasario 24 d.
Pasidalykite straipsniu

Kovo 15-ąją įsigalios naujas statybos techninis reglamentas (STR), nustatantis nedarniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai sąlygas, sertifikavimo įstaigų, bandymų laboratorijų, techninio vertinimo įstaigų paskyrimo ir nacionalinių techninių įvertinimų rengimo reikalavimus, pranešė Aplinkos ministerija.

Naujasis reikalavimas konsoliduos dabar galiojančių dviejų STR – „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ ir „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“ – reikalavimus ir patikslins nacionalinį nedarniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai reglamentavimą.

Mažinant administracinę naštą, tenkančią statybos produktų gamintojams, nuspręsta panaikinti prievolę sertifikavimo įstaigoms, bandymų laboratorijoms ir gamintojams vertinti statybos produkto eksploatacines savybes, kai šiam produktui išduotas nacionalinis techninis įvertinimas. Taip pat įtvirtinta nuostata, kad produkto tipą nustatys ne įstaiga, vertinanti ir tikrinanti statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, bet produkto gamintojas pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo rezultatus. Naujasis STR patikslins eksploatacinių savybių deklaracijai taikomus reikalavimus.

Tikimasi, kad naujasis STR padės užtikrinti ir daugiau skaidrumo bei viešumo paskirtųjų įstaigų veikloje. Paskirtosios įstaigos savo interneto svetainėse informuos apie jų išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus, bandymų protokolus. Aplinkos ministerija savo interneto svetainėje skelbs informaciją apie priimtus sprendimus paskirti įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimus sustabdyti ar panaikinti įstaigos paskyrimo galiojimą ir t. t.

Statybos produktai, iki naujojo STR įsigaliojimo dienos patekę į rinką pagal dabar galiojančio STR „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ reikalavimus, bus laikomi atitinkančiais naująjį reglamentą. Galiojančiais bus laikomi ir iki jo įsigaliojimo išduoti nacionaliniai techniniai įvertinimai. Įstaigos, paskirtos atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytas sritis ir funkcijas, techninio vertinimo įstaigos, paskirtos rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus, nacionalinius techninius įvertinimus atitinkamoms produkto sritims, iki naujojo STR įsigaliojimo dienos, bus laikomos paskirtomis pagal jo reikalavimus.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video