Top Baneris

Patikslintame STR – reikalavimai dėl statybos produktų pateikimo rinkai

2016 gegužės 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Neseniai įsigaliojus aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patikslintam statybos techniniam reglamentui (STR), kuris skirtas darniųjų techninių specifikacijų neturintiems statybos produktams, statybos produktų rinkoje turėtų padaugėti viešumo ir skaidrumo.

Šis STR nustato reikalavimus, kaip minėtieji produktai turi būti tiekiami rinkai. Išduoti jų sertifikatus ar bandymų protokolus Lietuvoje gali tik Aplinkos ministerijos paskirtos bandymų laboratorijos ir sertifikavimo įstaigos. Informacija apie sprendimą paskirti konkrečią sertifikavimo įstaigą, laboratoriją arba sustabdyti ar panaikinti tokio sprendimo galiojimą skelbiama ministerijos interneto svetainėje.

Paskirtosios bandymų laboratorijos ir sertifikavimo įstaigos privalo savo interneto svetainėse skelbti informaciją apie jų išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus, nurodyti sertifikato ar protokolo numerį, gamintoją, techninės specifikacijos žymenį.

Įstaigas, turinčias teisę rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus, pagal jų pasirinktą statybos produktų sritį, taip pat skiria Aplinkos ministerija ir apie tai informuoja savo interneto svetainėje. Naujasis STR įpareigoja ir paskirtąją techninio vertinimo įstaigą savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie jos patvirtintus ar pripažintus netekusiais galios nacionalinius techninius įvertinimus.

Naujasis STR užtikrina, kad statybos produktų naudotojai ir rinkos priežiūros institucijos galėtų pasitikrinti, ar rinkoje esantys paskirtųjų įstaigų vertinti statybos produktai turi reikiamus sertifikatus ar bandymų protokolus, ar galioja nacionaliniai techniniai įvertinimai, ir kurios įstaigos yra įgaliotos šiuos dokumentus išduoti.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video