Tag Archives | ES parama

Aplinkos apsaugos agentūra pranešė parengusi aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, remiantis kuriuo bus paskirstytos 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui skirtos lėšos. Žemėlapiai parengti didžiausiems Lietuvos miestams (Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui), juose išskirtos šių miestų teritorijos, kuriose kietųjų dalelių koncentracija… Skaityti daugiau
Energetikos ministerijai pateikti 24 viešųjų pastatų atnaujinimo projektai. Bendras jų plotas – 75 tūkst. kvadratinių metrų, o prašomų investicijų suma siekia beveik 29 mln. eurų. Iki šių metų pabaigos bus atrinkti ir paskelbti tie viešųjų pastatų modernizavimo projektai, kuriems bus skirta Europos Sąjungos (ES) parama. Žadama, jog tai bus pirmasis rimtesnis žingsnis išjudinant viešųjų pastatų renovaciją. Tarp renovacijai pateiktų 24 pastatų – sporto, kultūros, mokslo… Skaityti daugiau
Kodėl jau šiandien reikia vis dažniau kalbėti apie privačios ir viešos partnerystės (PPP) projektų vystymą ir jų finansavimą? Tiesiog nenumaldomai artėja 2020 metai. Po šios datos ES finansinė parama atnaujinamai infrastruktūrai ir jos plėtrai gali smarkiai sumažėti dėl gerėjančių Lietuvos makroekonominių rodiklių. Jei ES pinigus vaizdžiai palygintume su duomenų srautu, tai jie dabar teka plačiajuosčiu internetu, tačiau jau po 2020 metų jų srautas gali smarkiai… Skaityti daugiau
bimforum.lt (912x150)
Darbo rinkos poreikius atitinkančiai kvalifikacijai pameistrystės forma įgyti ir įmonių darbuotojų mokymams kvalifikacijai darbo vietoje tobulinti skirta solidi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų suma – iš viso 2,677 mln. eurų. Finansuojami bus dvylika 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų. Teigiama, kad šios investicijos leis padidinti darbo našumą ir suteiks daugiau galimybių kvalifikaciją įgijusiems specialistams įsitvirtinti darbo rinkoje. Pasak… Skaityti daugiau
Į šalies vandentvarkos ir nuotekų ūkį pastaruosius metus investuota daug lėšų. Tiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statytos mažos nuotekų valyklos, rekonstruotos veikiančios. Vis dėlto Europos komisija grūmoja – investuota milijardas eurų, tačiau klaidų neišvengta. Aplinkos ministerija šiuo metu rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisas, kurios padėtų įgyvendinti Miestų nuotekų direktyvą ir panaikinti Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. EK vertinimu,… Skaityti daugiau
Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą Skaudvilės poilsio, laisvalaikio ir sveikatinimo zonos atnaujinimui. Įgyvendinus projektą bus sukurta kokybiška ir visam miesteliui svarbi erdvė, atitinkanti tiek gyventojų, tiek verslo poreikius. Skaudvilė – viena iš 66 Lietuvos gyvenviečių, kuriose gyvena nuo 1 tūkst. iki 6 tūkst. gyventojų ir kurios pretenduoti į 2014–2020 metų ES paramą. Skaudvilės, kaip ir daugelio panašių miestelių, gyventojai neturi saugios, jų poreikių atitinkančios laisvalaikio… Skaityti daugiau
Ekonomiškai atsilikusi, kamuojama socialinių problemų, nuolat tuštėjanti Ignalinos rajono gyvenvietė – tokia šiandienė Didžiasalio realybė. Kol Lietuvos didmiesčiuose kuriami integruotų mokslo studijų ir verslo centrai, Didžiasalio kaime investuojama ne į darbo vietų sukūrimą (prieš kelerius metus, nepavykus rasti investuotojo, Didžiasalis prarado Europos Sąjungos paramą mineralinių izoliacinių medžiagų gamyklos statyboms), bet į viešosios infrastruktūros gerinimą – šaligatvius, apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles ir kt. Atnaujintos viešosios erdvės, anot… Skaityti daugiau
Šių metų pradžioje Aplinkos ministerija pranešė apie skubiausiai tvarkytiniems valstybinės reikšmės parkams suteikiamą Europos Sąjungos (ES) paramą. Į siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašą įtraukti 6 valstybinės reikšmės parkų (želdynų) tvarkymo projektai: Astravo (Biržų r.) ir Žagarės dvarų sodybų parkų, Jurbarko rajono Raudonės pilies ir Panemunės pilies parkų, taip pat Vilniaus Sapiegų rezidencijos parko ir Trakų Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo ir pritaikymo juos lankyti projektai.… Skaityti daugiau
Vievyje įsikūręs Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras (ŽGIC) turėtų būti atnaujintas per trejus metus. Daugiau kaip 2 mln. eurų kainuosianti šios žemės gelmių bibliotekos rekonstrukcija bus finansuojama ES paramos lėšomis. Šiuo metu pastatas, pasak ŽGIC vedėjo Vytauto Purono, yra avarinės būklės, muziejaus rinkiniai saugomi apverktinomis sąlygomis. Dalis rinkinių laikoma koridoriuose ir buvusiose laboratorijose. Baldai ir įranga nusidėvėję. Atnaujinus pastatą atsiras vietos ir naujoms… Skaityti daugiau
Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos dujų skirstymo tinklui modernizuoti. Parama skirta išmaniosios nuotolinio valdymo sistemai ir diagnostikos įrangai diegti dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose. Moderni gamtinių dujų skirstymo sistema leis padidinti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą. Beveik 663,7 tūkst. eurų ES paramos skirta modernios… Skaityti daugiau
Naujoji Kultūros ministerijos vadovybė žada esmines permainas kultūros politikoje primindama, kad jos  svarba visuomenei – neabejotina, bet per nepriklausomybės metus Lietuvos kultūros politika netapo lygiaverte kitoms valstybės politikos sritims. Šią aplinkybę rodo pažangos kultūros srityje tempas, lyginant su kitomis sritimis, bei lėšos, skiriamos kultūrai iš valstybės biudžeto ir ES paramos. „Per 26 metus nė viena kultūros paslaugų infrastruktūros sritis nebuvo iš esmės atnaujinta ir modernizuota,… Skaityti daugiau
Į ES struktūrinių fondų lėšomis siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašą įtraukti 6 valstybinės reikšmės parkų (želdynų) tvarkymo projektai. Tai Žagarės ir Astravo dvarų sodybų parkų sutvarkymas, Raudonės (rezidencinės) pilies ir Panemunės pilies parkų tvarkymas ir pritaikymas lankymui, taip pat Trakų Vokės dvaro sodybos parko ir Sapiegų rezidencijos parko (kuriame baigia įsikurti privatus verslas – technologijų startuolių parkas „Vilnius Tech Park“) pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui.… Skaityti daugiau