Top Baneris

Gyventojams – apie ES projektų naudą

2016 spalio 18 d.
Mindaugo Mikulėno nuotr.
Mindaugo Mikulėno nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Visą savaitę, spalio 11–16 dienomis, sostinės gyventojai ir svečiai stabtelėdavo prie ekspozicijos „Ką gali padaryti tu?“, įrengtos Vinco Kudirkos aikštėje. Ekspozicija – Europos Sąjungos paramos 2007–2013 metų laikotarpiu reziumė prieš įsibėgėjantį naująjį – 2014–2020 metų – ES projektų startą.

„Per menines instaliacijas siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į ES fondų suteikiamą naudą Lietuvos gyventojams ir aplinkai bei priversti susimąstyti apie atsakingą elgesį, pilietiškumą. Visuomenės supratingumas ir pastangos bei ES fondų investicijos gali suteikti didžiausią naudą Lietuvos gamtai ir gyventojams“, – sakė Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) direktorius Ignotas Šalavėjus.

Remiantis APVA duomenimis, daugelis ES lėšomis finansuojamų projektų iš esmės pagerino įvairių Lietuvos vietovių aplinką bei gyvenimo sąlygas gyventojams.

2007–2013 metais, skatinant daugiabučių namų modernizavimą, buvo parengti 2486 daugiabučių namų investicijų planai, vykdyta aktyvi viešinimo kampanija spaudoje, internete, televizijos ir radijo laidose, suorganizuota 60 seminarų gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms, įgyvendintos 32 skatinimo iniciatyvos ir paskatinta 617 000 potencialių paramos gavėjų – renovuotinų daugiabučių butų savininkų. 2014–2020 metais, siekiant ir toliau skatinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, bus informuojami, mokomi bei konsultuojami gyventojai, ugdomas jų sąmoningumas. Planuojama, kad 2018 metų pabaigoje daugiabučių namų modernizavimui pritarianti gyventojų dalis išaugs iki 51 proc.

Mindaugo Mikulėno nuotr.

2007–2013 metais įrengta apie 1700 kilometrų vandens tiekimo ir apie 2500 kilometrų nuotekų surinkimo bei transportavimo tinklų, pastatyta arba atnaujinta 110 įvairaus dydžio miestų ir miestelių nuotekų valymo įrenginių, 15 miestų ir miestelių vandens gerinimo įrenginių, apie 70 000 gyventojų iš 344 miestų ar miestelių pradėjo naudotis centralizuotu vandens tiekimu, apie 100 000 gyventojų – nuotekų surinkimu.

2014–2020 metais bus skiriamos didesnės investicijos gyvenvietėms, turinčioms 200–2000 gyventojų, inventorizuojama ir registruojama naudojimui tinkama vandens paruošimo ir tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūra, atnaujinant esamus ar statant naujus objektus. Planuojama, jog kokybiškesnės vandens tiekimo paslaugos pasieks daugiau kaip 130 000 gyventojų, o geresnės kokybės nuotekų tvarkymo paslaugos – daugiau nei 60 000 gyventojų. Be to, bus rekonstruoti 680 kilometrai vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų.

2014–2020 metais planuojama įsigyti gatvių valymo įranga bei rengiami didmiesčių savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, o gyventojai intensyviai informuojami apie galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, oro kokybės gerinimo bei galimas neatsakingo elgesio pasekmes.

Mindaugo Mikulėno nuotr.

Gamtai stebėti skirtingose šalies teritorijose pastatyti 8 apžvalgos bokštai. 24 saugomose Lietuvos teritorijose – valstybiniuose parkuose ir rezervatuose – įrengti net 22 lankytojų centrai ir 16 informacinių sistemų. 2014–2020 metais ketinama dar labiau pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę, plėtoti saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklą, bus vykdomos priemonės, stiprinančios gamtinį karkasą, stabdančios biologinės įvairovės nykimą, ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų kokybės blogėjimą. Numatoma finansuoti saugomų ir griežtai saugomų rūšių apsaugos planų ir veiksmų planų konkrečioms saugomoms rūšims rengimą bei apsaugos priemonių įgyvendinimą tiek „Natura 2000“, tiek kitose šalies teritorijose.

Parodą inicijavo APVA, administruojanti ES fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Mindaugo Mikulėno nuotr.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video