Top Baneris

Europos Sąjungos lėšos – kultūros įstaigoms modernizuoti

2016 gegužės 31 d.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka<br>(amb.lt nuotr.)
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
(amb.lt nuotr.)
Pasidalykite straipsniu

Gerų žinių sulaukė trijų seniai atnaujinimo laukiančių kultūros įstaigų naudotojai – tvarkybos darbus gali planuoti skirtinguose šalies miestuose esantys muziejus, biblioteka ir teatras.

Kultūros ministro įsakymu patvirtinti pirmieji Kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių valstybės projektų sąrašai:

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 1 (www.e-tar.lt), į kurį įtrauktas Šiaulių „Aušros“ muziejaus projektas „Venclauskių namų (Vytauto g. 89, Šiauliai) aktualizavimas: kultūros paveldo objekto restauravimas, atgaivinimas ir pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms“. Šiam projektui numatoma skirti 2,75 mln. eurų.

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 1 (www.e-tar.lt), į kurį įtraukti:

1. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektas „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“, kuriam numatoma skirti 4,55 mln. eurų;

2. Kauno valstybinio lėlių teatro projektas „Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas“, kuriam numatoma skirti 1,54 mln. eurų.

Artimiausiu metu šių projektų pareiškėjai bus pakviesti teikti projektų paraiškas Centrinei projektų valdymo agentūrai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video