Top Baneris

KTU atnaujino magistrantūros studijų programas

2016 lapkričio 28 d.
Pasidalykite straipsniu

Kauno technologijos universitetas (KTU), siekdamas nuolatos tobulėti ir žengti koja kojon su rinkos naujovėmis, apsisprendė atnaujinti visas KTU Statybos ir architektūros fakulteto (SAF) magistrantūros studijų programas. Įtakos šiam sprendimui turėjo ir rinkos suformuotas aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis, ir griežtėjantys kvalifikacinės atestacijos reikalavimai absolventams.

Bendradarbiaujant su studentais ir fakulteto partneriais prieita prie išvados, jog daugelio magistrantūros studijų programų turinys yra per plačios apimties ir neatskleidžia svarbių aspektų, susijusių su būsimo absolvento specializacija.

Kai kurių programų turinio atnaujinimas buvo ne vienintelis pokytis – pakeisti ir programų pavadinimai. Tokį žingsnį lėmė siekis kuo geriau ir aiškiau pozicionuoti programas rinkoje. KTU Statybos ir architektūros fakulteto studijų programų vadovų teigimu, netinkamai įvardyta programa klaidina būsimus studentus, nes stojantieji gilinasi ne į programos turinį, o vadovaujasi tik programos ar įgyjamos specialybės pavadinimu. Vėliau, įsibėgėjus studijų procesui, studentai supranta, jog tikėjosi kažko kito ir gali nusivilti ne tik studijomis, bet ir universitetu.

Viena iš labiausiai pasikeitusių programų – „Statybos inžinerija“, pervadinta į „Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžineriją“. Programos vadovė dr. Jolanta Šadauskienė teigia, kad naujoji studijų programa leis absolventui greičiau ir profesionaliau integruotis statybos sektoriuje. Absolventas turės ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokės analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus. Studijų turinys labiau orientuotas į ekspertinę veiklą, leidžiančią kūrybiškai orientuotis netipinėse statybos mokslo ir praktikos situacijose, apibrėžiant jų patikimumą ir funkcionalumą, įvertinti ir prognozuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus, taikant tinkamus metodus, programinę ir/ar laboratorinę įrangą, atlikti statinio ar projekto ekspertizę.

Įvykdžius visus suplanuotus atnaujinimus, SAF programose bus aiškus skirtumas tarp bakalauro ir magistrantūros studijų. Taip pat magistrantūros studijų programų kryptys bus siauresnės, sykiu kryptingesnės nei prieš tai buvusios. Siekiant užtikrinti atnaujinamų studijų programų kokybę, taikoma KTU kokybės vadybos sistema, grįsta grįžtamojo ryšio užtikrinimu, studijų programos veiklos rezultatų vertinimu, dėstytojų kompetencijų kėlimu, bendradarbiavimu su verslu.

KTU inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video