Top Baneris

Interview with VilniusTECH. Interviu su VilniusTECH

2022 rugsėjo 12 d.
thymeofpeas a rower in a boat with his team 6e55cf69 bf95 4918 aceb e40075dbf5c7 1Tik SA
Pasidalykite straipsniu

thymeofpeas a drone flying over the building scanning the moder 7104c23b 08c0 44e9 9ae1 2db80a2a6a2c

EN

What do the specialists who prepare future students think about them? Šarūnas Skuodis, vice-dean of VilniusTECH Science and Innovation at the Faculty of Construction, answers AI questions

AI: What is Your perspective on how the increasing integration of AI will shape the educational journey of students at VilniusTECH and the future careers of professionals in the fields of construction, engineering, and architecture? How do You envision this transformation unfolding?

ŠS: At this moment, there is a huge breakthrough in the field of artificial intelligence, and huge efforts are being made to improve AI. Currently, the vision is that the careers of professionals in the construction industry are going to be related to large projects, in which crucial decisions will be made by the best-quality construction engineers. We are currently preparing such professionals. It is important to mention that across Europe, the construction and engineering sectors generate 42% of GDP, generating the greatest economic benefits. As well, the artificial intelligence technologies are most developed in this sphere. Therefore, now and in the future, it will become the largest employer, providing the best conditions for work and self-realization.

AI: The AEC industry is constantly evolving. How does VilniusTECH ensure that its curriculum and training methods remain adaptable to changes in technology to produce graduates who are forward-thinking and innovative?

ŠS: VILNIUS TECH teaches students the most popular numerical programs and tools recognized in Europe and around the world. It is very important to train young specialists to be able to quickly adapt to new technologies, but at the same time to provide them with a knowledge base that will allow them to be receptive to innovations.

AI: As AI continues to advance, what steps is VilniusTECH taking to stay at the forefront of AI education, ensuring that students are well-prepared for the changing job market?

ŠS:The most important thing is the student’s knowledge. Without the right level of knowledge, using AI is error-prone and takes more time to find the right solutions. Also, tasks formulated by AI can be wrong if specific knowledge is not available. As for Lithuanian work experience, our previously trained graduates are currently compiling one of the largest BIM models in the Baltic States for the “Rail Baltica” project, which uses artificial intelligence. Thus, the university predicted the need for specialists in advance and began to prepare them for the future market.

AI: Could you provide insights into how VilniusTECH balances the use of AI for automation and productivity with the need for students to retain their critical thinking and creative problem-solving skills?

ŠS: It is now very easy to recognize AI’s work that does not involve any student’s effort. Critical thinking and, later, creativity itself, in students appear along with the increasing amount of knowledge. Therefore, we encourage both traditional learning and development tasks as well as new AI-based ones.

thymeofpeas a drone flying over the building scanning the moder 9887f1a8 d3e8 4a67 9ccc 0c1bbb90adeb

LT

Ką apie studentų ateitį mano juos ruošiantys specialistai? Į dirbtinio intelekto (DI) klausimus atsako „VILNIUS TECH“ Statybos fakulteto mokslo ir inovacijų prodekanas Šarūnas Skuodis

DI: Koks Jūsų požiūris į tai, kaip didėjanti dirbtinio intelekto integracija formuos „VILNIUS TECH“ studentų mokymosi kelią ir būsimas statybos, inžinerijos ir architektūros sričių profesionalų karjeras? Kaip įsivaizduojate šią transformaciją? 

ŠS: Dabar vyksta milžiniškas proveržis dirbtinio intelekto srityje, taip pat dedamos didžiulės pastangos jį tobulinant. Šiuo metu vizija yra tokia, kad statybos sričių profesionalų karjeros bus susijusios su dideliais projektais, kur lemiamus sprendimus priims aukščiausios klasės statybos inžinieriai. Būtent tokius studentus šiuo metu ir ruošiame. Svarbu paminėti, kad visoje Europoje statybos inžinerijos sektorius sukuria 42 proc. BVP. Tai yra didžiausią ekonominę naudą kuriantis sektorius, kuriame dirbtinio intelekto technologijos yra labiausiai vystomos. Todėl dabar ir ateityje tai taps didžiausiu darbdaviu, suteikiančiu geriausias sąlygas dirbti ir realizuoti save.

DI: AEC (angl. architecture, engineering, construction) pramonė nuolat vystosi. Kaip „VILNIUS TECH“ užtikrina, kad mokymo programa ir metodai prisitaikytų prie technologijų pokyčių, kad absolventai būtų įžvalgūs ir novatoriški?

ŠS: „VILNIUS TECH“ studentus moko su Europoje ir visame pasaulyje pripažintomis ir populiariausiomis skaitinėmis programomis ir priemonėmis. Labai svarbu parengti jaunuosius specialistus mokėti greitai adaptuotis prie naujų technologijų, bet kartu ir suteikti žinių bagažą, kuris leistų būti imliems naujovėms. 

thymeofpeas a scan of territory digital twin 4d9f0a56 34a5 4a39 a6ae e9fb6907f4fb

DI: Kokių veiksmų imasi „VILNIUS TECH“, atsižvelgdamas į dirbtinio intelekto tobulėjimą, tam, kad išliktų į jį orientuoto švietimo priešakyje ir užtikrintų, kad studentai būtų gerai pasirengę besikeičiančiai darbo rinkai?

ŠS: Pats svarbiausias dalykas – studento žinių bagažas. Be tinkamo lygio žinių, naudojimasis dirbtiniu intelektu yra klaidingas ir užima daugiau laiko rasti tinkamus sprendimus. Taip pat DI formuluojamos užduotys gali būti klaidingos, jei nėra specifinių žinių. Kalbant apie lietuviškas darbo patirtis, jau anksčiau parengti mūsų absolventai šiuo metu sudarinėja vieną didžiausių Baltijos šalyse BIM modelių projektui „Rail Baltica“, kuriame yra naudojamas dirbtinis intelektas. Taigi, universitetas iš anksto nuspėjo specialistų poreikį ir pradėjo juos rengti ateities rinkai.

thymeofpeas a scan of territory digital twin 7a0bd9fb 4f2b 43a4 a3c5 543fe36f836a

DI: Ar galėtumėte pateikti įžvalgų, kaip „VILNIUS TECH“ suderina dirbtinio intelekto naudojimą automatizavimui ir produktyvumui su poreikiu studentams išlaikyti kritinį mąstymą ir kūrybiškus problemų sprendimo įgūdžius?

ŠS: Šiuo metu yra labai lengva atpažinti dirbtinio intelekto darbą, į kurį nėra įdėta studento pastangų. Kritinio mąstymo, o vėliau ir kūrybiškumo studentai įgauna kartu su vis augančiomis žiniomis. Todėl skatiname atlikti tiek tradicinius mokymosi ir tobulėjimo uždavinius, tiek ir naujuosius, pagrįstus dirbtiniu intelektu. 


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video