Top Baneris

Amerikos inžinierių sąjunga apdovanojo VGTU mokslininkus

2013 lapkričio 4 d.
Pasidalykite straipsniu

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkams – Tiltų ir specialiųjų statinių katedros vedėjui, profesoriui Gintariui Kaklauskui ir Civilinės inžinerijos mokslo centro vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Viktor Gribniak – Amerikos civilinės inžinerijos sąjunga (American Society of Civil Engineers, ASCE) įteikė 2013 metų Moisseiff Award apdovanojimą už geriausią ASCE žurnaluose paskelbtą mokslo straipsnį. Įkurta 1852 metais, ASCE yra seniausia ir įtakingiausia statybos inžinerijos mokslo organizacija pasaulyje, leidžianti 33 mokslo žurnalus.

Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje Pitsburge VGTU profesorius Gintaris Kaklauskas atsiėmė Amerikos civilinės inžinerijos sąjungos komiteto įteiktą L. S. Moisseiff vardo medalį ir piniginį prizą.

Leono S. Moisseiffo, žymaus Amerikos mokslininko ir inžinieriaus, vardo premija (Moisseiff Award) nuo 1948 metų kasmet skiriama mokslo publikacijoms už reikšmingus nuopelnus statybos konstrukcijų ir taikomosios mechanikos srityse, taip pat už įvairių medžiagų tiltų ir rėmų projektavimo metodų tobulinimą.

Lietuvos mokslininkai apdovanojimą pelnė už Amerikos civilinės inžinerijos sąjungos žurnale (ASCE Journal of Structural Engineering) 2011 metais paskelbtą straipsnį „Susitraukimo eliminavimas iš armuoto betono elementų momentų ir kreivių bei tempiamojo sustandėjimo diagramų“.

Apdovanotieji yra aktyvūs VGTU mokslininkai, nuolat skelbiantys mokslinius straipsnius prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose. G. Kaklauskas (nuotraukoje – viduryje) yra tikrasis Lietuvos mokslų akademijos narys. Daugiau nei 30 metų dirbdamas VGTU, jis subūrė tyrimo grupę, kuriančią inovatyvius armuoto ir kompozitinių konstrukcijų deformacijų ir pleišėjimo fizikinius modelius. V. Gribniak yra Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Technologijos mokslų srities ekspertas. 2009 metų LJMS organizuotame konkurse „Geriausia metų disertacija“ jis tapo laureatu fizinių ir technologijos mokslų srityse, VGTU apgynęs disertaciją „Susitraukimo įtaka gelžbetoninių elementų tempiamosios zonos elgsenai“.

Ceremonijos Pitsburge metu kitose ASCE apdovanojimų kategorijose buvo pagerbti šie žymūs statybos ir mechanikos inžinerijos sričių mokslininkai: Monash universiteto prof. Williamas Melbourne‘as (Jack E. Cermak apdovanojimas už gyvenimo pasiekimus vėjo inžinerijoje ir aerodinamikoje); Bucknell universiteto prof. Ronaldas D. Ziemianas (Shortridge Hardesty apdovanojimas už metalinių konstrukcijų stabilumo tyrimus); Kyoto universiteto prof. Masayoshi Nakashima (Ernest E. Howard apdovanojimas už gyvenimo pasiekimus seisminėje inžinerijoje ir aerodinamikoje) ir mokslininkų grupei iš JAV ir Kinijos universitetų (Raymond C. Reese Research apdovanojimas už statybos konstrukcijų taikomuosius tyrimus).

VGTU akademinis personalas 2012 metais gavo 10 apdovanojimų: du darbuotojai apdovanoti už menininko statusą, septyni mokslininkai buvo Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais, o vienas jaunasis mokslininkas pripažintas mokslinių darbų konkurso laureatu.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video