Top Baneris

Architektūros inžinierius ≠ architektas

2017 liepos 21 d.
flickr.com nuotr.
flickr.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į VGTU rektorių prof. dr. A. Daniūną bei informavimo priemones (UAB „Leidybos studija“, valdančią elektroninį žurnalą www.kurstoti.lt) dėl skelbiamos klaidingos informacijos apie statybos inžinerijos studijų krypties architektūros inžinerijos studijas.

Programa grindžiama motyvu, jog „užsienio šalių patirtis rodo, kad statinio architektūrą ir konstrukcijų projektavimą sutelkus vieno žmogaus rankose, sutrumpėja projekto įgyvendinimo laikas ir sumažėja finansinės išlaidos“.

Pasak jų, studijas baigęs bakalauras „yra įgijęs aukštąjį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, statybos inžinieriaus kvalifikaciją ir yra pasirengęs dirbti ir specializuotis projektavimo įmonėse, kuriančiose infrastruktūros bei kitų objektų architektūrinę bei konstrukcinę projekto dalis“, o baigęs magistratūros pakopos studijas statybos inžinerijos magistras „yra įgijęs statybos inžinieriaus aukštąjį išsilavinimą ir yra pasirengęs dirbti savarankiškai projektavimo įmonėse projekto ir projekto dalių (architektūrinės, konstrukcinės) vadovu“.

Ši informacija neatitinka realybės, nes pagal galiojantį Statybos įstatymą architektūrinės dalies vadovu gali būti tik architektas, t. y. fizinis asmuo, baigęs universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas, o architekto atestatui įgyti yra reikalinga architekto profesinė patirtis.

Taip pat ir priimtas bei netrukus įsigaliosiantis Architektūros įstatymas numato, kad architektas turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Rūmai nuolat susiduria su neteisingai informuotais jaunais žmonėmis, kurie, siekdami tapti atestuotais architektais ir vykdyti architekto ir projekto architektūrinės dalies vadovo veiklą, yra priversti baigti papildomas studijas bei sukaupti papildomą architekto profesinę patirtį. Jų nusivylimas tokia padėtimi, atsainiu Lietuvos ir jos aukštojo mokslo sistemos požiūriu į jaunų žmonių interesus, jų studijoms paskirtą laiką ir lėšas, yra suprantamas.

Šį klausimą Rūmai kėlė ir anksčiau (žr. 2010 m. raštą), tačiau padėtis nepasikeitė.

Todėl Rūmai dar kartą kreipėsi į VGTU vadovybę ir informavimo priemones, prašydami pašalinti klaidinančią informaciją iš visų nurodytas studijas reklamuojančių skelbimų ir, atsižvelgiant į jau vykstantį studentų priėmimą, išplatinti jos paneigimą.

2017 m. liepos 20 d. raštas „Dėl klaidinančios informacijos apie architektūros inžinerijos studijas paneigimo“.

LAR inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video