Tag Archives | VIPA

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) kviečia bendrojo naudojimo objektų administratorius teikti paraiškas paskoloms, skirtoms mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui finansuoti. Paskolos finansuojamos iš VIPA kartu su valstybės kapitalo „Ignitis“ grupei priklausančia energijos skirstymo bendrove „Energijos skirstymo operatorius“ įsteigtos komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – EEFP), kurios pagrindinis tikslas – Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų ir priemonių,… Skaityti daugiau
600 mln. eurų vien šįmet pirmąjį pusmetį sutelktų lėšų, 11 finansavimo priemonių ir iniciatyvų – šie uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) pateikiami skaičiai reiškia, kad 2012-aisiais Valstybės priimtas sprendimas per VIPA finansuoti sritis, kurios nesulaukia pakankamo dėmesio, reikiamų lėšų ar nepatenka į finansuojamų sektorių prioritetines eilutes, buvo teisingas. Su VIPA generaliniu direktoriumi Gvidu Dargužu kalbėjomės apie tai, kokios priemonės padėjo išjudinti viešosios… Skaityti daugiau
Šiaulių bankas kviečia teikti kreditų paraiškas kultūros paveldo objektams atnaujinti ir įveiklinti. Kreditų lėšos investuojamos į objektų patrauklumą, komercinį atsipirkimą, pritaikomumą visuomenės poreikiams. Lėšos skiriamos iš Kultūros paveldo fondo, kurį įsteigė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), LR Finansų ir LR Kultūros ministerijos. AB Šiaulių bankas atrinktas fondo valdytoju. Kultūros paveldo fondui suteikta 5,2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis, kurios bus teikiamos kultūros… Skaityti daugiau
bimforum.lt (912x150)
Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) ir bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įsteigta Energijos efektyvumo finansavimo platforma (EEFP) pristato finansinę galimybę juridiniams asmenims, diegiantiems energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones.  Siūloma finansinė priemonė – ilgalaikė paskola. Jos gavėjais gali būti juridiniai asmenys, turintys tiek smulkios ir vidutinės įmonės (SVV), tiek ir didelės įmonės statusus. Su EEFP suteikiamomis ilgalaikėmis paskolomis savo planus galės realizuoti juridiniai asmenys, kurie jau… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir „Šiaulių bankas“ pasirašė sutartį dėl naujos finansinės priemonės kultūros paveldo objektų aktualizavimui. Pagal šią sutartį bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus. Kultūros paveldo fondas – VIPA, Finansų ir Kultūros ministerijų įsteigtas fondas skatinti investicijas į kultūros paveldo objektų aktualizavimą. Fondui skirta iki 5 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis bus… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) ir AB Energijos skirstymo operatoriaus liepą bendrai įsteigta Energijos efektyvumo finansavimo platforma (EEFP) startuoja su nauju finansiniu produktu, skirtu gaminantiems vartotojams. EEFP kviečia visus juridinius asmenis prisijungti prie energijos efektyvumo didinimo projektų, taip pat prisidėti prie tarptautinių klimato kaitos stabdymo tikslų, atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje ir teikti paraiškas EEFP dėl paskolų, skirtų finansuoti saulės elektrinių įrengimą. „Šia EEFP gaminančių vartotojų… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir bendrovė Šiaulių bankas kviečia teikti paraiškas projektų finansavimui pagal fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – priemonė). Šia priemone siekiama skatinti savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Pagal šią priemonę savivaldybėms palankiomis sąlygomis teikiamos lengvatinės paskolos viešųjų pastatų atnaujinimui. Lengvatinė paskola savivaldybėms arba jų paskirtiems subjektams… Skaityti daugiau
Lietuvoje praktika nuo stogo iki pamatų sutvarkyti vieną paveldo objektą reta, mat nuosekliam darbui įprastai pritrūksta lėšų. Daug dažniau šokinėjama nuo vieno darbo prie kito, stengiantis išspręsti pastatui pražūtimi gresiančias problemas. O bet kokia finansinė paskata paveldo objektų valdytojams – svarbi ir laukiama. Laukia programos starto Praėjusiais metais Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kartu su Finansų ir Kultūros ministerijomis įsteigė Kultūros paveldo fondą. Jam skirta… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) jau kviečia teikti paraiškas finansuoti valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimo projektus. Norėdami paspartinti viešųjų pastatų atnaujinimo procesą, specialistai parengė patrauklesnę finansavimo schemą, kurioje derinama paskola ir grąžinamoji subsidija. Į kompleksinę paramą pretenduoti gali visi valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) bei VĮ Turto bankas, besikreipiantys lengvatinių paskolų į VIPA… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pakartotinai kviečia kredito įstaigas dalyvauti finansų tarpininkų atrankoje. VIPA atrinkti finansų tarpininkai atliks finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Finansinė priemonė) valdytojo (toliau – FPV) funkcijas. VIPA siekdama didinti Finansinės priemonės patrauklumą ir atsižvelgusi į rinkos dalyvių pastabas, pakoregavo Finansinės priemonės sąlygas: fondo dydis – iki 5 mln. eurų; galimi pareiškėjai –… Skaityti daugiau
Vyriausybė rado išeitį, kaip papildyti daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui) skirtą fondą – pirmoji Baltijos šalyse išleido vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas. Už jas gautos lėšos perskolintos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA). Skaičiuojama, kad gautų milijonų pakaks bent pusantro šimto daugiabučių namų modernizavimo projektams įgyvendinti. Svarbiausia užduotis – susitarti Balandžio 30-ąją – Finansų ministerija ir VIPA pasirašė sutartį dėl 68 mln. valstybės perskolinamosios paskolos suteikimo Daugiabučių namų… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl naujos finansinės priemonės savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui. Pagal šią sutartį savivaldybėms bus teikiamos lengvatinės paskolos. VIPA, Finansų ir Aplinkos ministerijų įsteigtas Savivaldybių pastatų fondas skirtas skatinti investicijas į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą. Fondui skirta 17 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo, dar 20 mln. eurų prie fondo, kaip finansinis tarpininkas, prisidės Šiaulių bankas.… Skaityti daugiau