Top Baneris

VIPA dalyvauja efektyvią energijos politiką regione skatinančiame ES projekte

2016 birželio 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) organizavo susitikimą, kuriame informavo suinteresuotąsias institucijas, jog balandžio 1 dieną su organizacijomis iš šešių Europos sąjungos (ES) narių prisijungė prie Europos teritorinio bendradarbiavimo programos „Interreg Europe“ projekto BUILD2LC dalies „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (ang. Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions).

Šio projekto tikslas – šalyje kurti naujus finansavimo modelius, reikalingus efektyvios energetikos rinkos formavimui, atlikti nacionalinių teisės aktų analizę, SSGG (SWOT) analizę bei parengti Veiksmų planą dėl energijos efektyvumo skatinimo regione.

Prioritetas – energijos efektyvumo didinimas

Kartu su partneriais iš Ispanijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Švedijos ir Slovėnijos dirbsianti VIPA atliks gerųjų energijos efektyvumo praktikų pavyzdžių Lietuvoje SSGG analizę, įvardindama pagrindines jų stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes bei parengs veiksmų planą, skirtą skatinti efektyvų energijos vartojimą regione. Kiekviena valstybė atliks savo tyrimus, kurie bus sujungti į vieną energetinę studiją.

„Pagrindinis projekto dalyvių ir organizatorių tikslas – vadovaujantis atliktų analizių duomenimis atnaujinti pastatus ES valstybėse, taip didinant energijos efektyvumą ir mažinant suvartojimą. Taip pat sieksime formuoti energijos vartojimo politiką, kuri padėtų sudaryti palankesnes sąlygas specializuotų įmonių rinkos sukūrimui šiame sektoriuje, tam pritaikant sėkmingąsias kitų ES valstybių praktikas“, – apie projektą pasakoja VIPA vadovas Gvidas Dargužas.

Kaip teigia G. Dargužas, Lietuvai šis projektas aktualus, nes jo pagalba bus sukurtos ir identifikuotos naujos finansinės efektyvios energetikos priemonės, skatinami inovatyvūs sprendimai ir investicijos statybų sektoriuje, ženkliai didinamas visuomenės informavimas energijos tema, apibrėžtos ir šalinamos potencialios kliūtys, susijusios su teisės aktų ribojimais.

Daug dėmesio aplinkos apsaugai ir energetikai

„Dalyvaudami šiame projekte tapsime tarpregioninio bendradarbiavimo dalimi, gerinsime regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse, prisidėsime prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo“, – aiškino G. Dargužas.

Projekto metu, 2016-2020 metais, VIPA sieks pritraukti Finansų, Aplinkos, Energetikos ministerijas, Energetikos agentūrą, Lietuvos energetikos institutą, ESCO LT, Lietuvos statybininkų asociaciją, turinčią 161 įmonę narę, ir kitas energijos srityje veikiančias organizacijas dalyvauti projekte.

Projektas suskaidytas į du etapus. Pirmojo etapo metu 7-ios projekto dalyvės dalinsis gerosiomis praktikomis ir kurs veiksmų planus atskiriems regionams. Antrojo etapo metu bus įgyvendinami sudaryti veiksmų planai, stebimas jų įgyvendinimas.

Bendra projekto vertė – 1,659 mln. eurų, iš kurių VIPA skirta 187 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video