Top Baneris

Nauja finansinė priemonė kultūros paveldo aktualizavimui ir atnaujinimui

2018 gruodžio 21 d.
Kultūros paveldo fondas
Kultūros paveldo fondo tikslas – skatinti investicijas į paveldo objektus.
Pasidalykite straipsniu

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir „Šiaulių bankas“ pasirašė sutartį dėl naujos finansinės priemonės kultūros paveldo objektų aktualizavimui. Pagal šią sutartį bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus.

Kultūros paveldo fondas – VIPA, Finansų ir Kultūros ministerijų įsteigtas fondas skatinti investicijas į kultūros paveldo objektų aktualizavimą. Fondui skirta iki 5 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis bus siekiama: skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams, išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

„Šiaulių bankas“ atrinktas kaip finansinės priemonės valdytojas. Numatyta maksimali paskola vienam gavėjui – 1 mln. Eur, paskolos terminas gali siekti iki 15 metų, palūkanų normą sudarys 6 mėn. EURIBOR, prie kurios pridedama 1 proc. banko marža, maksimali palūkanų norma neviršys 3 proc. metinių palūkanų.

Kultūros paveldo aktualizavimui ir atnaujinimui skirtos paskolos bus teikiamos tik projektams, kurie atitinka kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programos reikalavimus. Būtina finansavimo sąlyga – objektas turi būti įtrauktas į LR Kultūros vertybių registrą, vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, turi būti numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai. Taip pat ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte.

Pažymėtina, kad kultūros paveldo objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su šių objektų paveldotvarkos projektais ir su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis.

Kvietimą teikti paraiškas pagal naująją priemonę „Šiaulių bankas“ planuoja paskelbti 2019 m. I ketv.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video