Tag Archives | Kultūros paveldo fondas

Šiaulių bankas kviečia teikti kreditų paraiškas kultūros paveldo objektams atnaujinti ir įveiklinti. Kreditų lėšos investuojamos į objektų patrauklumą, komercinį atsipirkimą, pritaikomumą visuomenės poreikiams. Lėšos skiriamos iš Kultūros paveldo fondo, kurį įsteigė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), LR Finansų ir LR Kultūros ministerijos. AB Šiaulių bankas atrinktas fondo valdytoju. Kultūros paveldo fondui suteikta 5,2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis, kurios bus teikiamos kultūros… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir „Šiaulių bankas“ pasirašė sutartį dėl naujos finansinės priemonės kultūros paveldo objektų aktualizavimui. Pagal šią sutartį bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus. Kultūros paveldo fondas – VIPA, Finansų ir Kultūros ministerijų įsteigtas fondas skatinti investicijas į kultūros paveldo objektų aktualizavimą. Fondui skirta iki 5 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis bus… Skaityti daugiau
Lietuvoje praktika nuo stogo iki pamatų sutvarkyti vieną paveldo objektą reta, mat nuosekliam darbui įprastai pritrūksta lėšų. Daug dažniau šokinėjama nuo vieno darbo prie kito, stengiantis išspręsti pastatui pražūtimi gresiančias problemas. O bet kokia finansinė paskata paveldo objektų valdytojams – svarbi ir laukiama. Laukia programos starto Praėjusiais metais Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kartu su Finansų ir Kultūros ministerijomis įsteigė Kultūros paveldo fondą. Jam skirta… Skaityti daugiau
bimforum.lt (912x150)
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pakartotinai kviečia kredito įstaigas dalyvauti finansų tarpininkų atrankoje. VIPA atrinkti finansų tarpininkai atliks finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Finansinė priemonė) valdytojo (toliau – FPV) funkcijas. VIPA siekdama didinti Finansinės priemonės patrauklumą ir atsižvelgusi į rinkos dalyvių pastabas, pakoregavo Finansinės priemonės sąlygas: fondo dydis – iki 5 mln. eurų; galimi pareiškėjai –… Skaityti daugiau
Finansinės priemonės, ypač pasiteisinusios energijos efektyvumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo projektuose, nuo šiol bus taikomos plačiau. Finansų ministerija su Kultūros ministerija ir bendrovė „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė trišalę sutartį, kuria įsteigtas Kultūros paveldo fondas. „Pasiteisinus finansinėms priemonėms kitose srityse, toliau kuriame ilgalaikius finansavimo mechanizmus ir plečiame jų pritaikymo sričių sąrašą. Šį kartą kultūros paveldo srityje. Taip su mažiau investicijų galėsime finansuoti… Skaityti daugiau