Tag Archives | Paveldotvarka

Šiaulių bankas kviečia teikti kreditų paraiškas kultūros paveldo objektams atnaujinti ir įveiklinti. Kreditų lėšos investuojamos į objektų patrauklumą, komercinį atsipirkimą, pritaikomumą visuomenės poreikiams. Lėšos skiriamos iš Kultūros paveldo fondo, kurį įsteigė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), LR Finansų ir LR Kultūros ministerijos. AB Šiaulių bankas atrinktas fondo valdytoju. Kultūros paveldo fondui suteikta 5,2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis, kurios bus teikiamos kultūros… Skaityti daugiau
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir „Šiaulių bankas“ pasirašė sutartį dėl naujos finansinės priemonės kultūros paveldo objektų aktualizavimui. Pagal šią sutartį bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus. Kultūros paveldo fondas – VIPA, Finansų ir Kultūros ministerijų įsteigtas fondas skatinti investicijas į kultūros paveldo objektų aktualizavimą. Fondui skirta iki 5 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paskolomis bus… Skaityti daugiau
Kultūros paveldo objektų savininkus ir valdytojus praėjusiais metais pasiekė optimistinė žinia – paveldotvarkai pirmąsyk skirtos Europos Sąjungos (ES) lėšos. Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus vedėjas Šarūnas Šoblinskas paaiškino, kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami valstybiniai, sakraliniai, savivaldybių ir privačių juridinių asmenų valdomi kultūros paveldo bei valstybės, savivaldybių ir privačių juridinių asmenų kultūros infrastruktūros objektai. Valstybiniams kultūros paveldo objektams skirta kone 45 mln. eurų, iš kurių… Skaityti daugiau
bimforum.lt (912x150)
Retas drįstų paprieštarauti, kad restauratorių darbas sudėtingas ir atsakingas ne tik dėl savo specifikos, bet ir dėl neretai įstringančio finansavimo bei ne visuomet pozityvaus visuomenės dėmesio. Paveldotvarka palyginti konservatyvi sritis – naujos medžiagos ar technologijos į restauratorių rankas patenka tik įvertinus jų naudą gaivinamam paveldui. Visgi ne modernios technologijos, o kruopščiai ir be interpretacijų atlikti tyrimai dažnu atveju tampa sėkmingų tvarkybos darbų sąlyga. Atranda naujas… Skaityti daugiau