Top Baneris

Į pagalbą energijos vartojimo efektyvumui didinti – ilgalaikės paskolos

2019 kovo 25 d.
EEFP
R. Valančiaus nuotr.

Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) ir bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įsteigta Energijos efektyvumo finansavimo platforma (EEFP) pristato finansinę galimybę juridiniams asmenims, diegiantiems energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. 

Siūloma finansinė priemonė – ilgalaikė paskola. Jos gavėjais gali būti juridiniai asmenys, turintys tiek smulkios ir vidutinės įmonės (SVV), tiek ir didelės įmonės statusus.

Su EEFP suteikiamomis ilgalaikėmis paskolomis savo planus galės realizuoti juridiniai asmenys, kurie jau įgyvendina ar dar planuoja tai padaryti pagal energijos vartojimo audituose pateiktas rekomendacijas bei vysto energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus.

Paskolą, skirtą energinio efektyvumo projektams įgyvendinti, gali gauti kiekvienas juridinis asmuo, atitinkantis minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie yra apibrėžti Paskolų, skirtų energinio efektyvumo projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos apraše (Aprašas).

Paskolos energinio efektyvumo projektams įgyvendinti iš EEFP suteikiamos iki 10 metų laikotarpiui ir išmokamos dalimis už įgyvendintus projektus. Kiekvieno juridinio asmens pateikta paraiška bus vertinama individualiai ir nustatoma galima tikslinė siektinų įgyvendinti energinio efektyvumo projektų paskolos suma bei konkreti palūkanų norma.

Konkreti pareiškėjui taikoma paskolos palūkanų marža nustatoma paraiškos vertinimo metu. Ji gali svyruoti nuo 4 iki 8 proc.

Detaliau su paskolos sąlygomis bei reikalavimais galite susipažinti čia.

VIPA inf.

Komentarai