Top Baneris

Kad daugiabučių namų atnaujinimas nesustotų

2018 birželio 15 d.
daugiabučiams atnaujinti
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Vyriausybė rado išeitį, kaip papildyti daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui) skirtą fondą – pirmoji Baltijos šalyse išleido vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas. Už jas gautos lėšos perskolintos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA). Skaičiuojama, kad gautų milijonų pakaks bent pusantro šimto daugiabučių namų modernizavimo projektams įgyvendinti.

Svarbiausia užduotis – susitarti

Balandžio 30-ąją – Finansų ministerija ir VIPA pasirašė sutartį dėl 68 mln. valstybės perskolinamosios paskolos suteikimo Daugiabučių namų modernizavimo fondui (DNMF), iš kurio, teikiant lengvatines paskolas, toliau bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas. Valstybės perskolinamoji paskola VIPA suteikta iki 10 m. išplatinus vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas.

Pagrindinis žaliųjų obligacijų tikslas – prisidėti sprendžiant aplinkosaugos problemas, tokias kaip klimato kaita, gamtinių išteklių išeikvojimas, biologinės įvairovės nykimas, oro, vandens ar dirvožemio tarša.

Gautas finansavimas, skirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinėms paskoloms, prisidės taupant energiją, mažinant anglies dioksido išmetimą ir įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą didinant energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose.

Jau galima teikti paraiškas

Nuo gegužės 4-osios VIPA jau kviečia elektroniniu būdu teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti. Dėl lengvatinės paskolos į VIPA gali kreiptis daugiabučių namų savininkai, kurie iš DNMF gali gauti lengvatines paskolas valdomam būstui atnaujinti, didinant energijos vartojimo efektyvumą, sykiu mažinant šildymo išlaidas.

Paskola suteikiama iki 20 m. laikotarpiui, su fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Skolinama ne daugiau nei statybos darbų išlaidų suma. Projektas turėtų būti įgyvendinamas per 24 mėnesius nuo Valstybės paramos sutarties pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas projekto administratoriaus ir BETA sutarimu pratęsus Valstybės paramos sutartį. Paskola išmokama tiesiogiai rangovams už atliktus darbus pagal pateikus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Paskola sumažinama ir papildoma valstybės parama tuomet, kai įgyvendinus projektą pastatas pasiekia ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę bei ankstesnės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų. Daugiabučio namo atnaujinimui turi pritarti ne mažiau kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų.

finansavimas renovacija

Užtikrina finansavimo tęstinumą

VIPA – valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, siekiant pelningos veiklos. Šįmet VIPA turi ambicijų tapti Nacionaline plėtros įstaiga (NPĮ), kuri finansinėmis priemonėmis skatintų ilgalaikes ir tvarias investicijas.

VIPA teikia lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką ir žmonių gyvenimo kokybę.

Lietuvoje finansinės priemonės infrastruktūrai buvo pradėtos įgyvendinti siekiant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2009 m. buvo įsteigtas kontroliuojantysis fondas „JESSICA“ (JESSICA KF), valdomas Europos investicijų banko, VIPA paskirta finansiniu tarpininku.

Remiantis sėkminga JESSICA KF įgyvendinimo patirtimi ir įvertinus visus finansinių priemonių pranašumus, 2014–2020 m. periodu apsispręsta plėsti finansinių priemonių taikymą ir panaudojant 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas įsteigtas DNMF, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. VIPA, būdama DNMF valdytoja, siekia užtikrinti finansavimo tęstinumą: 2017 m. gegužės 10 d. pasirašyta sutartis su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) dėl 50 mln. eurų paskolos suteikimo, kurios didžioji dalis jau sėkmingai investuota į daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Taip pat, kaip jau minėta, pasirašyta nauja sutartis su Finansų ministerija dėl naujos 68 mln. valstybės perskolinamosios paskolos suteikimo. DNMF yra sukurtas siekiant padengti smarkiai išaugusią paklausą ir užtikrinti ilgalaikį daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo tęstinumą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video