Top Baneris

Šiandien Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena!

2018 balandžio 18 d.
Paveldo išsaugojimas
Gyčio Oržikausko nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Balandžio 18-ąją Lietuva kartu su pasauliu mini Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dieną, kuri ICOMOS iniciatyva švenčiama nuo 1982 m. Šių metų tema – Heritage for Generations. Anot ICOMOS, dalijimasis istorijomis ir žiniomis iš kartos į kartą yra esminis kultūros raidos etapas, apibūdinantis žmonijos patirtį nuo neatmenamų laikų.

Nors kiekvienos tautos ar epochos istorija yra unikali ir nepakartojama, visuomenės tapatumo išlaikymas tampa išties svarbus šiuolaikiniame globaliame, stabilumą ir tęstinumą prarandančiame pasaulyje bei individualios ir kolektyvinės atminties ir socialinių vertybių bei normų perdavimo ateities kartoms problemų kontekste. Globalizacijos procesai kelia Lietuvos visuomenės tapatumo išsaugojimo klausimą, kuris yra vienas svarbiausių formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją. Taip pat tarptautinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos principai įtvirtina siekį išsaugoti ir aktualinti paveldėtas bei bendrąsias su kitomis užsienio valstybėmis kultūros vertybes, stiprinančias Lietuvos visuomenės tapatumą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas remti kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių, ypač vertingų vietovių apsauga. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse kultūros paveldas įvardijamas kaip neatskiriama šalies ir jos piliečių tapatumo dalis, vienas svarbiausių valstybės nacionalinio saugumo garantų. Paveldo išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės visuomenės poreikiams, akademiniai tyrimai, paveldo atskleidimas ir įvertinimas, jo prieinamumas, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymas – visa tai yra neatskiriama valstybės kultūros politikos dalis.

Valstybinė kultūros paveldo komisija, dalyvaudama formuojant efektyvią integralią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir strategiją, siekia užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.

Gyčio Oržikausko nuotr.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video