Top Baneris

Savivaldybei neišdavus statybos leidimo statytojas gali kreiptis į VTPSI

2016 sausio 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Statybos įstatymas numato teisę statytojui tam tikrais atvejais teikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kai savivaldybės administracija jo neišduoda. Tačiau tokia galimybe 2014–2015 metais pasinaudojo tik pora statytojų Vilniaus miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse.

Statybos techniniame reglamente nurodytos sąlygos, kurioms esant statytojas gali įgyvendinti minėtą teisę. Jeigu statytojas mano, kad jo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti SLD nepriimamas ir (ar) neregistruojamas IS „Infostatyba“ neteisėtai, jis turi teisę dėl SLD išdavimo kreiptis į VTPSI teritorinį skyrių per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų pateikimo dienos. Kai savivaldybės administracijai užregistravus prašymą ir visiems statinio projektą tikrinusiems subjektams šiam projektui pritarus SLD per nustatytą jo išdavimo terminą neišduodamas, per 20 darbo dienų nuo termino pabaigos statytojas taip pat gali kreiptis į VTPSI. Per 20 darbo dienų nuo statinio projekto patikrinimo termino pabaigos galima prašyti VTPSI išduoti SLD, kai, užregistravus prašymą IS „Infostatyba“, per nustatytą terminą SLD nebuvo išduotas ir apie jo neišdavimo priežastis statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo nebuvo informuotas.

Ši teisės aktų numatyta statytojo teisė nereiškia, kad VTPSI tikrai patenkins prašymą išduoti SLD. VTPSI teritorinio skyriaus specialistai pirmiausia patikrina, kokios SLD išdavimo procedūros jau atliktos, ir atlieka dar neatliktas STR 1.07.01:2010 nurodyta tvarka. Ir tik nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), bus priimtas sprendimas dėl SLD išdavimo ar neišdavimo.

Vienu iš minėtų dviejų atvejų 2014 metais VTPSI Vilniaus skyrius, nustatęs, kad savivaldybės administracijos atsisakymas išduoti SLD nepagrįstas, statytojui išdavė ir leidimą rekonstruoti statinius, ir rašytinį pritarimą pastatų paskirties keitimo projektui. Klaipėdos rajone planuojančio statyti gyvenamąjį namą asmens praeitais metais gauto prašymo VTPSI Klaipėdos skyrius netenkino, nes vienas statinio projektą privalėjusių patikrinti subjektų jam nepritarė ir nurodė nepritarimo motyvus. Gavus bent vieną nepritarimą projektui, SLD neišduodamas, pateikti dokumentai grąžinami statytojui, informuojant jį apie neišdavimo priežastis ir pateikiant konkrečias pastabas dėl statinio projekto.

VTPSI primena, kad pagal šiuo metu galiojančias Statybos įstatymo nuostatas SLD turi būti išduotas ne vėliau kaip per: 45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį; 30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį ir rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui; 15 darbo dienų – kitais, negu 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais, atvejais; 10 darbo dienų – leidimas tęsti sustabdytą statybą.

SLD išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video