Top Baneris

Pailgintas teritorijų planų apskundimo laikas

2021 sausio 12 d.
top view architect working his project
Freepik nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Seimas pailgino senaties terminą visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ginčijimo; užtikrinti skaidresnį teritorijų planavimo procesą numatant didesnes visuomenės įtraukties į jį galimybes, tinkamą visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo.

Teritorijų planavimo įstatymo pataisų įstatyme įtvirtinta, kad visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams naikinamasis terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, jų sprendinių ar juos patvirtinančių administracinių aktų ginčijimo yra penkeri metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo. Visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams naikinamasis terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių ar juos patvirtinančių administracinių aktų ginčijimo yra dveji metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo.

Šiuo metu galiojančiame teisės akte nustatyta, kad visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams senaties terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių ar juos patvirtinančių administracinių aktų ginčijimo yra 20 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos pagal siekiamą ginčyti teritorijų planavimo dokumentą, tačiau ne vėliau kaip 2 metai nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo. Šioje dalyje numatytas 2 metų senaties terminas yra naikinamasis.

Teritorijų planavimo įstatymo pataisos (projektas Nr. XIIIP-4942(2) priimtos už balsavus 106, prieš buvus vienam, susilaikius 12 Seimo narių.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video