Top Baneris

Nuotoliniu būdu – ir teritorijų planavimo dokumentai

2016 birželio 1 d.
Pasidalykite straipsniu

Pirmasis žingsnis besiruošiantiems statyti namus – teritorijų planavimas. Įvairioms procedūroms atlikti ir dokumentams parengti siūloma naudotis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS) ir Teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).

Visos teritorijų planavimo procedūros, pradėtos remiantis nuo 2015 m. spalio 5 d. priimtais sprendimais dėl teritorijų planavimo dokumentų (TPD) rengimo pradžios ir planavimo tikslų, yra atliekamos naudojantis TPDRIS (www.tpdris.lt). Nuotoliniu būdu teikiami prašymai, išduodami dokumentai, priimamas sprendimas dėl TPD rengimo ir planavimo tikslų, atliekamos viešinimo ir kitos būtinos procedūros iki pat dokumento pateikimo TPDR.

Elektroniniu būdu galima ne tik pateikti prašymą, bet ir atsisiųsti reikiamą dokumentą. Taip pat galima teikti pasiūlymus ir gauti planavimo organizatoriaus atsakymus, rasti su konkretaus TPD rengimu susijusią informaciją, peržiūrėti paviešintus sprendinius.

TPDR gyventojai ir juridiniai asmenys gali užregistruoti teisės aktus, kuriais patvirtinti TPD sprendiniai, ir pačius sprendinius, teikti grafinius ir erdvinius teritorijų planavimo duomenis per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, gauti išrašus ir pažymas, viešinti reikiamus duomenis. Patvirtinti TPD įsigalioja tik juos įregistravus TPDR.

Visi šiame registre atliekami veiksmai (dokumentų įkėlimas, keitimas, jų būsenos žymėjimas ir kt.) yra fiksuojami. TPDR turi sąsajas su kitų institucijų registrais ir duomenų bazėmis, jame galima rasti informacijos apie galiojančius TPD, susipažinti su jų sprendiniais, sklypui ar teritorijai taikomais naudojimo apribojimais, dokumentus atsisiųsti ir atsispausdinti elektroniniu būdu.

Prie TPDRIS ir TPDR prisijungiama per elektroninės valdžios vartus, teikiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Jeigu kyla techninių klausimų, susijusių su sistemų veikimu, galima kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) Informacinių technologijų skyrių tel. (8 5) 203 1284 ar 203 1285 arba el. paštu tpdris@proit.lt, tpdr@vtpsi.lt.

Į klausimus, susijusius su teritorijų planavimo procesu, gali atsakyti VTPSI Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus specialistai tel. (8 5) 272 8324 ar 272 3482 arba el. paštu tpdris@vtpsi.lt, tpdr@vtpsi.lt.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video