Tag Archives | Teritorijų planavimo įstatymas

„Aplinkos ministerija primena, kad teritorijų planavimo įstatymo tikslas užtikrinti darnią teritorijų plėtrą. Neracionalus ir chaotiškas teritorijų vystymas gali pakenkti žmonių gyvenimo kokybei, aplinkos darnai, vertingo kraštovaizdžio saugojimui, biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms“[1], – teigė Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Marius Narmontas. M. Narmontas pasakojo, kad „įstatymo tikslas buvo sumažinti biurokratinių žingsnių skaičių, pagreitinti ir palengvinti procesą. Žemės sklypų pertvarkymo ir performavimo projekto… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad planuojant statybas žemės sklype reikia išsiaiškinti, ar pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (TPD) toje vietoje galima statyba. Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta, kad žemės valdytojai ir naudotojai turi vadovautis planuojamoje teritorijoje galiojančiais žemiausio lygmens kompleksinio TPD. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose – ir specialiojo TPD. Kompleksinio TPD skirstomi į detaliuosius planus (urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio TPD,… Skaityti daugiau
Žemės ūkio paskirties žemėje galima statyti vieną ūkininko sodybą. Teisės aktuose ūkininko sodyba apibrėžiama kaip nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti. Tokia sodyba gali būti statoma ne mažesniame nei 0,5 hektaro žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės… Skaityti daugiau
Papunkčiui išnarstyti Teritorijų planavimo įstatymą ir aiškinimus išdėlioti kone 800 puslapių komentare užtruko maždaug penkerius metus, tiek, kiek kartais užsitęsia detaliojo plano derinimas. Ko stinga, kad tokių metų metus besitęsiančių epizodų pavyktų išvengti, ir kaip panašias situacijas mato JAV bei Lietuvos teismai, analizuodamas teritorijų planavimo vaidmenį šiandienos visuomenėje, atsakymų ieškojo komentaro autorius dr. Evaldas Klimas. Kodėl Jūs ėmėtės mokslinio darbo – parengti Teritorijų planavimo įstatymo… Skaityti daugiau
Lietuvos architektų rūmų Architektų profesinio atestavimo komisija sustabdžiusi 14 atestatų galiojimą dėl pareigos tobulinti savo kvalifikaciją nevykdymo, darsyk primena visiems architektams prievolę tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ir galimas šios pareigos nevykdymo pasekmes. Statybos įstatymas ir Teritorijų planavimo įstatymas įpareigoja atestatus įgijusius asmenis tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausant po 20 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų pagal įgaliotų institucijų patvirtintas programas. Detaliau kvalifikacijos tobulinimo tvarką apibrėžia… Skaityti daugiau
Vilniaus savivaldybė Specialiųjų tyrimų tarnybai, Statybų inspekcijai bei kitoms institucijoms pranešė apie penkis atvejus Žirgo gatvėje, kuomet statytojas vienbučius namus skaido į atskiras patalpas ir pardavinėja didesniam gyventojų skaičiui, faktiškai paversdamas juos daugiabučiais. Taip vietoje 10 butų penkiuose sublokuotuose namuose pastatyta 20. „Savivaldybė įžvelgia grėsmę, kad suklaidinti vilniečiai vėliau susidurs su būtiniausios infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų, automobilių stovėjimo vietų – trūkumu ir kitais jų interesų… Skaityti daugiau
Kai verslininkai didmiesčiuose ima griauti buvusias gamyklas ar kitokius nenaudojamus statinius, dažnai šauna mintis: kažin, ar nugriovus pastatus ir išvalius teritoriją, į jų duris nepasibels Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) atstovai? „Jūs pirkote pastatus veiklai plėtoti, o kadangi pastatų neliko, ir sklypas naudojamas ne pagal paskirtį, vienašališkai nutraukiama ir valstybinės žemės nuomos sutartis“, – išgirs valdininkų verdiktą nekilnojamojo turto plėtotojas, sumokėjęs už objektus milijonus eurų. Panašios… Skaityti daugiau
Pirmasis žingsnis besiruošiantiems statyti namus – teritorijų planavimas. Įvairioms procedūroms atlikti ir dokumentams parengti siūloma naudotis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS) ir Teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR). Visos teritorijų planavimo procedūros, pradėtos remiantis nuo 2015 m. spalio 5 d. priimtais sprendimais dėl teritorijų planavimo dokumentų (TPD) rengimo pradžios ir planavimo tikslų, yra atliekamos naudojantis TPDRIS (www.tpdris.lt). Nuotoliniu… Skaityti daugiau
Viena sričių, kuriose visuomenės interesai įgyja ypač svarbią reikšmę ir kurioje itin reikšmingu laikytinas gero, atsakingo valdymo principo įgyvendinimas, yra teritorijų planavimas ir statyba. Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė, socialinių mokslų daktarė Giedrė Lastauskienė ir architektė, VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Daiva Bakšienė straipsnyje „Visuomenės interesų apsaugos problema planuojant teritorijas“ analizuoja su visuomenės interesų derinimu susijusius teisinio reguliavimo pokyčius… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) atliko veiklos, susijusios su teritorijų planavimo valstybine priežiūra, pirmojo šių metų ketvirčio analizę, o gautus rezultatus palygino su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.  Paaiškėjo, kad teritorijų planavimo organizatoriai per metus pateikė tikrinti trečdaliu (36,5 proc.) mažiau dokumentų. VTPSI teritorinių skyrių specialistai per 2015 metų pirmąjį ketvirtį patikrino 48 teritorijų planavimo dokumentus, pradėtus rengti po naujos… Skaityti daugiau