Top Baneris

Naujosios teritorijų planavimo įstatymo nuostatos vertinamos teigiamai

2015 gegužės 25 d.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) atliko veiklos, susijusios su teritorijų planavimo valstybine priežiūra, pirmojo šių metų ketvirčio analizę, o gautus rezultatus palygino su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.  Paaiškėjo, kad teritorijų planavimo organizatoriai per metus pateikė tikrinti trečdaliu (36,5 proc.) mažiau dokumentų.

VTPSI teritorinių skyrių specialistai per 2015 metų pirmąjį ketvirtį patikrino 48 teritorijų planavimo dokumentus, pradėtus rengti po naujos Teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) redakcijos įsigaliojimo 2014 m. sausio 1 d.

Pagal anksčiau galiojusio TPĮ nuostatas pradėtų rengti dokumentų tikrinti pateikta 513 – savivaldybės ir vietovės lygmens bendrieji planai, vietovės lygmens detalieji planai, taip pat savivaldybės ir vietovės lygmens specialieji planai, išskyrus žemėtvarkos ir miškų tvarkymo schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.

Tokie atliktos analizės rezultatai rodo, kad naujojo TPĮ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos sėkmingai prigijo, ir statybas planuojančių gyventojų dalia akivaizdžiai lengvėja. Naujojo reglamentavimo taikymas praktikoje leidžia išvengti TPD rengimo rūpesčių.

Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą žemės sklypų detalieji planai nerengiami, mažiausia planuojama teritorija – kvartalas. Taip pat numatyta galimybė žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, arba žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, vykdyti statybą, atitinkančią savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius. Tokiu atveju, norint teisėtai vykdyti statybas, pakanka vadovautis šio plano sprendiniais ir Statybos įstatymo nuostatomis.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video