Top Baneris

Naujas leidinys apie kelių kraštovaizdį

2014 vasario 24 d.
Pasidalykite straipsniu

Naujasis Aplinkos ministerijos leidinys „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“ turėtų prisidėti išsaugant Lietuvos ir jos etnografinių regionų, atskirų teritorinių kraštovaizdžio vienetų identitetą, ekologines ir estetines vertybes, formuojant kelių ir jų aplinkos kraštovaizdį, supažindinant su specifiniais valstybinių kelių ir geležinkelių kraštovaizdžio formavimo reikalavimais ir rekomendacijomis. Jame laikomasi nuomonės, kad geležinkeliams, kaip ir automobilių keliams, dažniausiai taikytini analogiški trasos parinkimo, kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos principai.

„Gairių“ autoriai supažindina su Lietuvos kraštovaizdžio pobūdžiu, vertybėmis, didžiausio ekologinio ir estetinio potencialo vietovėmis, valstybinių kelių ir geležinkelių tinklo raida, techniniais parametrais, projektavimu. Atskiras skyrius skirtas kraštovaizdžio erdvinės struktūros, ekologinių ir estetinių vertybių apsaugai. Jame pateikiama kelio kraštovaizdžio samprata, jo apsaugos ir formavimo priemonės, nusakomas kelių poveikis kraštovaizdžiui, specifiniai atskirų kraštovaizdžio tipų ir išskirtinių vietovių apsaugos reikalavimai. Taip pat aptariama, kaip derinti kelius ir jų elementus prie reljefo, komponuoti želdinius kelio juostoje ir apsaugos zonoje, įrengti aplinkosaugines priemones atsižvelgiant į kraštovaizdį, apžvelgiamos triukšmo, oro taršos mažinimo, biologinės įvairovės apsaugos, vandens telkinių ir dirvožemio apsaugos priemonės.

Nemažai vietos skirta statiniams – geležinkelio ir autobusų stotims, viešojo transporto stotelėms, poilsio ir stovėjimo, apžvalgos aikštelėms, mažajai architektūrai, taip pat saugų eismą užtikrinantiems kelio elementams.

Leidinyje išspausdinti ir svarbiausi kelių kraštovaizdžio formavimą reglamentuojantys teisės aktai.

Kadangi trūksta metodinės literatūros, kuri padėtų rasti bendrą kalbą kelių ir kraštovaizdžio srities specialistams, „Gairės“ bus naudingos valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos specialistams, architektams, projektuotojams, statytojams, žemės savininkams ir valdytojams. Su leidiniu pravartu susipažinti ir studentams, aplinkosauga, kraštovaizdžiu, transportu ir kitomis sritimis besidomintiems žmonėms, aktyvioms bendruomenėms.

Leidinys išleistas naudojantis ES paramos lėšomis. Elektroninę knygos versiją galima „pavartyti“ paspaudus leidinio nuorodą Kraštovaizdžio formavimo gairės.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video