Top Baneris

Daugiabučių modernizavimo investicijų planams – griežtesnis filtras

2017 sausio 30 d.
BETA nuotr.
BETA nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nuogąstavimus apie konvejerio principu rengiamus daugiabučių modernizavimo investicijų planus, „popierinį“ daugiabučių įvertinimą, netikslių investicijų planų užprogramuotus ginčus tarp gyventojų ir rangovų, specialistai išsakė nekart, tačiau realių darbų imamasi tik šiemet.

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), siekdama užtikrinti tinkamą visų daugiabučio atnaujinimo projekto įgyvendinimo etapų kokybę, nuo šių metų pradžios įveda papildomą investicijų planų patikrinimą, t. y. bus atliekamas ne tik pirminis plano derinimas, bet ir detalus atskirų projekto dalių įvertinimas.

„Akivaizdu, jog pastaraisiais metais investicijų planų kokybė išties pagerėjo – sugriežtinus investicijų planų rengimo tvarkos aprašą, prieš daugiau nei metus įvedus rengėjų kvalifikacijos vertinimą, didžioji dalis projektų šiandien atitinka jiems keliamus reikalavimus. Bet vis tik tenka pripažinti, jog dar pasitaiko nekokybiškai parengtų projektų, kuriuose, sakykime, pateikiami namo duomenys, neatitinkantys realių statinio duomenų, pateikiamos nepagrįstai aukštos energinio efektyvumo didinimo priemonių kainos ir pan.“, – teigia BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas.

Pasak E. Petrausko, bus tikrinami atsitiktine tvarka parinkti skirtingų tiekėjų bei skirtingų tipų daugiabučių atnaujinimui parengti investicijų planai. Atlikus investicijų plano ekspertizę ir nustačius grubių pažeidimų ar kažkokių neatitikimų, galinčių turėti neigiamos įtakos tolesniam daugiabučio atnaujinimo projekto įgyvendinimui, bus tikrinama tokio rengėjo kvalifikacija ir kreipiamasi į už rengėjų atestavimą atsakingą instituciją“, – tvirtina BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas.

Investicijų plano ekspertizės metu bus vertinamas numatomų įgyvendinti atnaujinimo priemonių parinkimas ir jų energinio naudingumo nustatymas, tikrinama, ar teisingai nustatytos preliminarios namo atnaujinimo priemonių ir projekto suvestinės kainos, taip pat kainos projekto finansavimo plano ir preliminaraus investicijų paskirstymo namo butų ir kitų patalpų savininkams ir pan.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, nuo 2013 m. šalyje iš viso atnaujinti 1557 daugiabučiai, iš kurių didžioji dalis, t. y. 769 namai, atnaujinti praėjusiais metais. Šiuo metu šalyje atnaujinami dar 450 daugiabučių, kuriuos artimiausiu metu planuojama užbaigti.

Bendros investicijos į daugiabučių namų atnaujinimo programą nuo 2013 m. viršija 0,5 mlrd. eurų. Vien praėjusiais metais į daugiabučių atnaujinimą buvo investuota 230 mln. eurų, t.y. arti 10 proc. visos 2015 m. statybos sektoriaus apyvartos, siekusios 2,6 mlrd. eurų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video