Top Baneris

„Lietuvos geležinkeliai“ – apie projekto „Rail Baltica“ iššūkius

2016 spalio 1 d.
Bendrovės nuotr.
Bendrovės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Ruošiantis Baltijos šalyse įgyvendinti infrastruktūros projektą „Rail Baltica“, 2014 metais buvo įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonė „RB Rail“. Projektą įgyvendinti Lietuvos teritorijoje įpareigota bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Įmonė organizavo reikalingų studijų atlikimo, projektinės dokumentacijos parengimo, rangos darbų konkursus, parengė reikalingų dokumentų projektus, atliko jų viešinimą, derinimą bei patvirtinimą, taip pat rengė bei pasirašė rangos sutartis, kontroliavo, kaip jos vykdomos, organizavo užbaigtų objektų priėmimą bei jų perdavimą eksploatuoti. „Lietuvos geležinkeliai“ rengė projekto finansavimo paraiškas ES paramai gauti bei užtikrino projekto Lietuvos dalies bendrąjį finansavimą.

Naujo europinės vėžės geležinkelio tiesimo darbai 123 km atkarpoje nuo Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos iki Kauno geležinkelio stoties buvo užbaigti per 24 mėnesius. Darbus organizuoti buvo itin sudėtinga, nes naujo 1435 mm pločio vėžės geležinkelis atkarpomis yra sugretintas su esamu 1520 mm vėžės geležinkeliu, o tiesimo darbų metu traukinių eismas esamos vėžės geležinkeliu nebuvo nutrauktas. Laiku atlikti geležinkelio tiesimo darbai parodė, kad Lietuva geba sėkmingai įgyvendinti naujus sudėtingus projektus itin sudėtingomis sąlygomis. Europos Komisija projekto „Rail Baltica” įgyvendinimą atkarpoje „Lenkijos–Lietuvos siena–Kaunas“ Transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ apraše pavadino „sėkmės istorija“.

Latvijoje ir Estijoje, skirtingai negu Lietuvoje, geležinkelio tiesimo darbai dar nepradėti, todėl projekto partnerių sprendimas projekto įgyvendinimo valdymo funkcijas perduoti bendrovei „RB Rail“ yra suprantamas. Labai svarbu, kad šį sprendimą palaiko Europos Komisija, kuri yra suinteresuota projekto įgyvendinimu laiku (iki 2025 metų) visose Baltijos šalyse.

Pagal naują projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo schemą „RB Rail“ priskiriamos esminės projekto valdymo funkcijos, įskaitant ir finansinių srautų valdymą, projektui įgyvendinti reikalingų medžiagų (bėgių, pabėgių, cemento ir t. t.) pirkimus. Tačiau dalis projekto valdymo funkcijų (pavyzdžiui, viršutinės kelio konstrukcijos, sankasos rangos darbų pirkimai) paliekama atskirų šalių projektą įgyvendinančių institucijų kompetencijai. Nors konkursų šiems darbams atlikti sąlygų parengimo darbai ir rangos sutarčių įgyvendinimo kontrolė perduodami įmonei „RB Rail“, tačiau tai jau yra valdymo funkcijų išskaidymas.

Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ patirtis parodė, kad būtina sąlyga projektui sėkmingai įgyvendinti yra visų valdymo funkcijų centralizavimas. Sudėtingo projekto įgyvendinimo valdymas iš dviejų kompetencijos centrų negali būti efektyvus. Įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ atstovų nuomone, norint sėkmingai įgyvendinti projektą „Rail Baltica“, visos jo valdymo funkcijos ir, be abejo, atsakomybė, turi būti perduotos „RB Rail“. Alternatyva, kad projektas gali būti sėkmingai įgyvendintas kiekvienoje Baltijos šalyje atskirai nepasiteisino – Lietuvoje projekto įgyvendinimo darbai jau įsibėgėjo, o Latvijoje ir Estijoje iš esmės dar nepradėti.

Labai svarbu, kad pakitus projekto valdymo sistemai įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ bei jos dukterinės įmonės ir toliau turėtų galimybę panaudoti sukauptą potencialą bei gauti atitinkamas pajamas, o darbuotojai galėtų išsaugoti savo darbo vietas. Šiuo metu egzistuojančios teisinės kliūtys „Lietuvos geležinkeliams“ ir jos dukterinėms įmonėms dalyvauti „RB Rail“ organizuojamuose projektavimo, rangos darbų ar studijų atlikimo konkursuose turi būti pašalintos.

Įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ turi reikšmingą įdirbį užtikrinant „Rail Baltica“ atkarpos „Lenkijos–Lietuvos siena–Kaunas“ efektyvų panaudojimą nuo 2018 metų.

Atnaujintas keleivinis susisiekimas geležinkelių transportu su Lenkija. paleidžiant keleivinį traukinį Balstogė–Kaunas, pasirašytas susitarimas su Lenkijos viešosios infrastruktūros valdytoju „PKP Polskie linie kolejowe“ dėl bendradarbiavimo gerinant susisiekimą geležinkelių transportu tarp Lietuvos ir Lenkijos, vyksta derybos su verslo partneriais, krovinių vežimo kompanijomis dėl krovinių srautų nukreipimo „Rail Baltica“ geležinkelio ruožu. Įmonei „RB Rail“ priskiriant „Rail Baltica“ įgyvendinimo funkcijas būtina, kad įmonė „RB Rail“ įsipareigotų esamoje kelio atkarpoje „Lietuvos–Lenkijos valstybių siena–Kaunas“ 2018 metais įdiegti ERTMS bei susijusias eismo valdymo sistemas, užtikrinti saugų traukinių eismą linija bei sudarytų sąlygas efektyviai panaudoti Kauno intermodalinį terminalą. Įmonei „RB Rail“ šios funkcijos atsisakius, ji galėtų būti perduota bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su finansiniais ištekliais, užtikrinant perduotų funkcijų, teisių bei atsakomybės suderinamumą.

„Lietuvos geležinkeliai“ gen. direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video