Top Baneris

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertai kviečia bendradarbiauti

2019 sausio 4 d.
Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė
Pasidalykite straipsniu

2018 m. gruodžio pradžioje įsteigta ir Juridinių asmenų registre įregistruota Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Veiklą pradedančios naujos asociacijos steigėjai – Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija, Lietuvos arboristų asociacija (LARA) bei „UAB Arbovita ir Ko“. Asociacijos nariu jau tapo ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK). Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės direktoriumi tapo miškų ūkio inžinierius Steponas Deveikis, į valdybą išrinkti LARA pirmininkas Renaldas Žilinskas (valdybos pirmininkas), dr. Remigijus Bakys (KMAIK), dr. Nerijus Jurkonis (VDU).

Į šią organizaciją steigėjai kviečia jungtis ir kitus. Artimiausiuose Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės veiklos planuose – pažintiniai seminarai, atvejų analizės konferencijos, ekspertų profesinio ugdymo programos, komunikacija su giminingomis asociacijomis, urbanistinės aplinkos specialistais, architektais ir kraštovaizdžio architektais savivaldybėse. Visi minėti specialistai kviečiami bendradarbiauti ir prisidėti formuojant tinkamas kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas bei aplinkos tausojimo kultūrą šalyje.

„Norime sukurti stiprią, plačios aprėpties ekspertų grupę, į ją pritraukdami žinomus, kvalifikuotus ir gerą vardą turinčius želdynų bei kraštovaizdžio ekspertus. Žodis kraštovaizdis išplečia ekspertizės lauką, aprėpia tiek gamtinius, tiek antropogeninius elementus: ne tik želdynus ir želdinius, vandens telkinius, reljefą, bet ir architektūros, teritorijų planavimo, urbanistikos sprendinius. Todėl kviečiame į savo būrį hidrotechnikos, kraštovaizdžio architektūros, arboristikos, želdininkystės bei dendrologijos specialistus. Mes pasiryžę teikti nepriklausomos ekspertizės paslaugas šiose srityse“, – tvirtina KŽEG direktorius S. Deveikis.

Asociacijos nariai daug dėmesio skirs kraštovaizdžio ir želdynų ekspertizės kriterijų formulavimui, ekspertų mokymams ir kompetencijų ugdymui, tarptautinės ir nacionalinės patirties kaupimui.

Lietuvos Respublikos teisės aktai privalo aiškiau apibrėžti poveikio aplinkai vertinimo, kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo sprendinių, želdynų tvarkymo projektų ekspertizės dalykus, – įsitikinęs KŽEG valdybos pirmininkas R. Žilinskas. – Todėl mes pasiryžę formuoti visiems suprantamą kraštovaizdžio tvarkymo kultūrą Lietuvoje, nes iki šiol bendrų taisyklių tiesiog nebuvo.

KŽEG nariai įsitikinę, kad tokia ekspertizė neabejotinai skatins socialinę taiką, sutarimą ir susikalbėjimą aplinkos, pirmiausia želdynų ir želdinių, tvarkymo klausimais vietos bendruomenėse, padės formuoti miestų ir kitų vietovių pilietinį ir kultūrinį identitetą.

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video