Blog

Geranoriškas Aplinkos ministerijos gestas technikumus baigusiems statybos inžinieriams

Ar aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 1991 metų, prilyginamas aukštajam neuniversitetiniam išsilavinimui? Šis klausimas po Statybos įstatymo pakeitimo tapo itin aktualus vyresnės kartos statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatą.

Teisinių neaiškumų kyla todėl, kad pagal ankstesnes įstatymo nuostatas statybos inžinieriams, įgijusiems specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, buvo išduodamas ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas, ir jie atitiko neypatingo statinio vadovui nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Dabar įstatymas nurodo, kad tokiam atestatui gauti reikia turėti diplomą, išduotą baigus pirmąją universitetinių ar koleginių studijų pakopą ir suteikiantį bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertį. Tačiau nėra nustatyta, ar diplomai, išduoti baigus iki 1991 metų liepos 5 dienos veikusias specialiąsias vidurines mokyklas (technikumus) arba aukštesniąsias mokyklas, gali būti prilyginami kolegijų diplomams.

Siekdama išsklaidyti neaiškumus, Aplinkos ministerija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir paprašė nurodyti, kaip pagal dabartinius teisės aktus vertinamas iki 1991-ųjų įgytas aukštesnysis išsilavinimas. Gautas atsakymas, kad nėra teisės aktų, kurie leistų prilyginti anksčiau įgytą specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą dabar kolegijose teikiamam išsilavinimui, todėl Aplinkos ministerija, kaip atsakinga institucija, gali nustatyti, kokio išsilavinimo lygmens reikia asmenims, užsiimantiems jos reglamentuojama statybos srities veikla.

Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, informuoja statybos inžinierius, kad diplomas, išduotas baigus specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) ar aukštesniąją mokyklą, gali būti laikomas lygiaverčiu diplomui, išduotam baigus pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą, jį įvertinus pagal Statybos įstatymo 2 str. 82 d. nurodytas studijų krypčių (šakų) programas. Šis išaiškinimas pateiktas atestavimą atliekančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungai.

AM inf.

Parašykite komentarą

Atsiliepimų nėra.