Tag Archives | Kvalifikaciniai reikalavimai

Universiteto studijomis ir diplomu mokslai nesibaigia. Dalis žinių įgyjama dalyvaujant konferencijose, produktų pristatymuose, konkursuose, parodose, tačiau specialistai, kurių veiklą reglamentuoja įstatymai ir įvairūs normatyvai, dargi privalo dalyvauti ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Šiuo metu kvalifikacijos kėlimo programų mokymus rengia Lietuvos architektų rūmai (LAR). Buvusi LAR pirmininkė Daiva Veličkaitė paaiškino, kaip šiuo metu tobulinasi architektai ir kokių pokyčių laukti. LAR architektų kvalifikacijos kėlimą perleidžia kitoms institucijoms, kad… Skaityti daugiau
Šįmet įsigaliojusiame Statybos įstatyme įtvirtintas nuostatas, kad neypatingų statinių projekto vadovai, statybos vadovai ir kt. projekto dalyviai nuo kitų metų dirbti galės tik turėdami atestatus. Ankščiau šis reikalavimas buvo taikomas tik ypatingų statinių vadovams. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai primena, kad derėtų neatidėlioti atestavimo procedūros iki metų pabaigos ir norimas pareigas eiti leidžiantį dokumentą įsigyti laiku. Tiesa, ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių… Skaityti daugiau
Kvalifikacijos atestatais iki šiol turėdavo rūpintis architektai ir statybos inžinieriai, norintys eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguose statiniuose. Nuo 2018-ųjų atestuotų specialistų gretas papildys ir neypatingų statinių vadovai. Architektai ir statybos inžinieriai, norintys gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, turės atitikti tam tikrus reikalavimus: turėti architekto ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą ir profesinę patirtį atitinkamoje veiklos… Skaityti daugiau
Praėjusią savaitę aplinkos ministras patikslino statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką pagal pasikeitusias Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/55/ES nuostatas. Statybos inžinieriaus profesija įtraukta į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, todėl statybos inžinieriai, turintys Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietybę, gali teikti paslaugas Lietuvos statybos sektoriuje tik tada, kai Aplinkos ministerija pripažįsta… Skaityti daugiau
Ar aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 1991 metų, prilyginamas aukštajam neuniversitetiniam išsilavinimui? Šis klausimas po Statybos įstatymo pakeitimo tapo itin aktualus vyresnės kartos statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatą. Teisinių neaiškumų kyla todėl, kad pagal ankstesnes įstatymo nuostatas statybos inžinieriams, įgijusiems specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, buvo išduodamas ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas, ir jie atitiko neypatingo statinio vadovui nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Dabar… Skaityti daugiau