Top Baneris

ES statybos inžinieriams – paprastesnės kvalifikacijos pripažinimo procedūros

2016 gegužės 2 d.
Pasidalykite straipsniu

Praėjusią savaitę aplinkos ministras patikslino statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką pagal pasikeitusias Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/55/ES nuostatas.

Statybos inžinieriaus profesija įtraukta į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, todėl statybos inžinieriai, turintys Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietybę, gali teikti paslaugas Lietuvos statybos sektoriuje tik tada, kai Aplinkos ministerija pripažįsta jų statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.

Aplinkos ministro įsakymu supaprastintos statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūros, taip pat numatyta galimybė paslaugų teikėjui teikti paraišką ir profesinę kvalifikaciją įrodančius dokumentus per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt). Notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintų dokumentų kopijų aplinkos ministerija galės pareikalauti tik jeigu kiltų pagrįstų abejonių dėl elektroniniu būdu pateiktų dokumentų autentiškumo.

Pripažinus kvalifikaciją asmuo Lietuvoje gali dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Lietuvos piliečiai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video